Digitalt medlemsmöte: Styrning av bilparkering och mobilitetsinsatser kopplat till bostadsbyggande

I en tid av klimatkris och behov av fler och billigare bostäder blir nya tankesätt kring mobilitet allt viktigare. Vad händer inom området och hur kan fastighetsägare engagera sig för att uppnå såväl klimatmål som fler bostäder? Få en uppdatering genom aktuella forskningsprojekt samt konkreta exempel med erfarenheter från Göteborg.

Under detta medlemsmöte får vi presenterat både forskning och praktiska exempel kring styrning av bilparkering och hållbara mobilitetsinsatser – allt för att uppnå en hållbar nyproduktion av bostäder. Anders Roth, IVL Svenska miljöinstitutet, berättar om forskningsprojekten KomPark och SamPark – vad säger slutsatserna om vad som krävs för att underlätta omställningen? Framtidenkoncernen, Göteborgs allmännyttiga bostadskoncern, har samverkat med IVL i SamPark-projektet och nu ska arbetet med mobilitet och parkering växlas upp, både för att ge klimatnytta, nöjda hyresgäster och plats för fler bostäder. Dan Sandén, teknisk chef, AB Framtiden, berättar hur detta ska ske. Brf Viva är ett bostadsprojekt som har införlivat P-tal 0 i kombination med hög tillgång till andra mobilitetstjänster – hur det har gått såhär två år efter inflyttning? Frances Sprei, Chalmers, berättar för oss.

Anmäl dig här.

Program

  • Välkommen och introduktion
  • Aktuell forskning om parkeringsstyrmedel och mobilitetstjänster; Projekten KomPark och SamPark. Anders Roth, expert Hållbar mobilitet, IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Hur har vi gått vidare internt med mobilitets- och parkeringsarbetet? Dan Sandén, Teknisk chef AB Framtiden
  • Vad har hänt 2 år efter inflyttning i ett boende med P-tal 0? Frances Sprei, Chalmers, Brf Viva

Moderatorer är Joa Ivarsson, Hållbarhetsansvarig, Framtiden Byggutveckling AB och Anna Maria Walleby, hållbarhetsspecialist, Riksbyggen.

Medlemsmötet arrangeras av nätverket SGBC Väst.

Datum:

2021-10-07

Tid:

08:00 – 09:00

Plats:

Online