Föreningsstämma 2021

Sweden Green Building Councils ordinarie föreningsstämma 2021 äger rum den 11:e maj.

Den 11 maj är det dags för föreningsstämma i Sweden Green Building Council. Med anledning av de rådande omständigheterna genomför vi den även i år online. Som inledning kommer vi berätta om det viktigaste som har hänt i föreningen under 2020.

Motioner
Välkommen att lämna in motioner till stämman via epost till medlem@sgbc.se senast den 27 april.

Kallelse
Kallelse till stämman kommer skickas till alla medlemmars kontaktpersoner. Om kontaktpersonen inte har möjlighet att delta kan kallelsen vidarebefordras till annan person inom företaget eller organisationen. Endast en person per medlem får delta och man behöver vara firmatecknare, alternativt ha fullmakt, för att kunna rösta. Fullmakt scannas in och skickas till medlem@sgbc.se. Om du är osäker på vem som är kontaktperson på ditt företag eller organisation är du välkommen att kontakta oss.

Handlingar
Handlingar till föreningsstämman kommer publiceras på denna sida samt i separat epost senast tre veckor innan stämman.

Anmäl dig här om du kommer representera ditt företag/organisation på stämman. Sista anmälningsdag är 30 april.

Datum:

2021-05-11

Tid:

15:00 – 16:30

Plats:

Online