Frukostseminarium: BIM som möjliggörare för hållbarhet

Bygg- och fastighetssektorn står för 21 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser vilket snabbt behöver minskas för att uppnå 1,5-gradersmålet. BIM, Building Information Model, används i bygg- och fastighetssektorn för att samla information om byggnader - hur kan vi nyttja information via BIM för att minska våra utsläpp? Vilka verktyg finns idag och hur kan dessa möjliggöra för en mer hållbar bygg- och fastighetssektor?

Varmt välkomna till frukostmingel och ett inspirerande seminarium i Göteborg! Vi kommer få höra hur Augumented Reality (AR) kan underlätta en hållbar renovering, hur BIM kan möjliggöra projektspecifik klimatberäkning av VVS-installationer samt hur ett nytt arbetssätt kan underlätta klimatval i tidigt skede.

Frukostseminariet är ett medlemsmöte för medlemmar i Sweden Green Building Council och arrangeras av det regionala nätverket SGBC Väst. Värdar för medlemsmötet är Bengt Dahlgren och RISE. Sista datum för anmälan är 3 december och vi har plats för 60 personer.

Anmäl dig här.

Program

07:30 – 08:00 Frukostmingel

08:00 – 09:00 Program på scen

  • Augmented Reality (AR) i renoveringsprocessen, Eva-Lotta Kurkinen, forskare, RISE
    Forskning av CGI och RISE ger möjlighet att med hjälp av AR skapa information om befintliga byggnader och dess konstruktion som underlättar vid hållbar renovering.
  • Projektspecifik klimatberäkning av VVS-installationer, Andreas Rattfelt, konsult fastighetsautomation och Victoria Stigemyr Hill, konsult installationsteknik, Bengt Dahlgren
    VVS-produkter ingår inte i det första skedet av lagen om klimatdeklarationer för byggnader men ligger med i utvecklingsförslaget till 2027. I de få fall VVS beaktas vid beräkning av en byggnads klimatpåverkan används generellt en schablon för all VVS. Under denna del får vi höra mer om hur BIM-modeller kan möjliggöra beräkning av projektspecifikt klimatavtryck från VVS-installationer.
  • Översikt över klimatpåverkan redan på ritbordet, Julia Jorns, arkitekt och miljösamordnare och Mats Knutsson, BIM-specialist, Liljewall
    För att underlätta klimatval och ha kontroll på byggnaders klimatpåverkan, har Liljewall utvecklat ett nytt arbetssätt som möjliggör jämförelse av olika lösningar ur ett klimatpåverkansperspektiv redan från tidigt skede. Genom detta kan man följa hur påverkan förändras vid exempelvis byte av stomme, väggar eller takmaterial, och därmed skapa underlag för gröna beslut och en bättre miljö.

Datum:

2021-12-09

Tid:

07:30 – 09:00

Plats:

A Working Lab på Johanneberg Science Park, Sven Hultins Plats 5, 412 58 Göteborg