Medlemsmöte SGBC Väst: Halvvägs genom energikrisvintern – hur går det?

Den 26 januari bjuder SGBC Väst och Göteborg energi in till medlemsmöte på temat energikrisvintern med efterföljande årsmöte.

Energiförsörjningen av Europa under vintern 2022/2023 är den svåraste sedan oljekrisen och har medfört skyhöga priser på el och gas. Det har till och med talats om en ökad risk för manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) där Svenska kraftnät skulle beordra kortvarig nedsläckning av områden till följd av brist på eleffekt.

Välkommen till en avstämning halvvägs genom denna vinter för att höra mer om hur det går och få svar på dina frågor. Då det är årets första medlemsmöte avslutas det med ett årsmöte för SGBC:s regionala nätverk Väst. Träffen är dock som vanligt öppen för alla medlemmar, oavsett om du är aktiv i ett särskilt nätverk eller inte.

Preliminär agenda

8.30-9.00 Registrering & kaffe/mingel

9.00-10.00 Föreläsning med talare från Göteborg Energi: Eric Zinn, hållbarhetschef; Malin Flysjö, affärschef el- och gashandel och vd för koncernens elhandelsföretag; Mats Nilsson, avdelningschef Energi & Miljö.

10.00-10.30 Årsmöte SGBC:s regionala nätverk Väst

Datum:

2023-01-26

Tid:

08:30 – 10:30

Plats:

Göteborg Energi, Johan Willins gata 3

Anmäl dig här