Medlemsmöte SGBC Syd: Mångfunktionell grönska i staden

Den 25 januari bjuder SGBC Syd in till en medlemsträff i hybridformat på temat mångfunktionell grönska i staden följt av SGBC Syds årsmöte.

Mångfunktionell grönska i staden syftar på användningen av gröna ytor i stadsmiljöer för att uppnå flera olika mål. Det kan handla om att förbättra stadens miljö, ge människor möjlighet att uppleva naturen och att bidra till att bevara biologisk mångfald. Mångfunktionell grönska kan också användas för att kontrollera temperaturen, begränsa luftföroreningar och förbättra vattenhanteringen. I stora städer kan mångfunktionell grönska också bidra till att skapa sociala mötesplatser och ge människor möjlighet att träna och motionera.

Under mötet lyfts flera perspektiv på grönska i staden: Ulrika Åkerlund från Boverket inleder med att berätta om hur man kan planera för grönytor. Ulrika Stigdotter från Köpenhamns Universitet berättar därefter om koppling mellan hälsa och grönytor. Erik Skärbäck från SLU ger en introduktion till restorativa arbetsplatser. Avslutningsvis får vi ta del av två rapporter från praktiken på temat vattennära multifunktionella grönytor genom Jenny Nordius Ståhlhamre, White arkitekter och Anna Ternell från PE som berättar om erfarenheter med stadsodling.

Då det är årets första medlemsmöte avslutas det med ett årsmöte för SGBC:s regionala nätverk. Träffen är dock som vanligt öppen för alla medlemmar, oavsett om du är aktiv i ett särskilt nätverk eller inte.

Agenda (Preliminär)

14:00-14:10 Välkommen och introduktion – Andreas Eggertsen Teder, White arkitekter och Caroline Köhler, medlemsansvarig SGBC
14:10-14:30 Planera för grönytor – Ulrika Åkerlund, Boverket
14:30-14:50 Natur og Sundhed – TBD
14:50-15:10 Restorativa arbetsplatser – Erik Skärbäck, SLU Alnarp
15:10-15:30 True Blue – Jenny Nordius Stålhamre, White arkitekter
15:30-16:00 Odla i staden – TBD

16:00-16:10 Paus

16:10-16:30 Årsmöte SGBC regionala nätverk Syd

  • Årsberättelse nätverksledare Andreas Eggertsen Teder och medlemsansvarig Caroline Köhler SGBC
  • Val av arbetsutskott och nätverksledare
  • Avrundning

16.30 -19.00 Mingel och AW (frivilligt)

Datum:

2023-01-25

Tid:

14:00 – 16:30

Plats:

White Arkitekter, Bassängkajen 12

Anmäl dig här