Medlemsmöte: Återbruk i praktiken – lärdomar och framgångsfaktorer

Den 28 november bjuder fastighetsägaren Hemsö och entreprenören Zengun in till ett studiebesök på Campus Kronåsen i Uppsala.

Fastigheten Kronåsen 1:15 består i sin helhet av ett 20-tal byggnader och utgör merparten av det så kallade ITC-området vid Campus Polacksbacken. Efter genomförda projekt får fastigheten en uthyrbar yta om sammanlagt 28 300 kvadratmeter och campuset kommer att erbjuda skolplatser för cirka 2 400 elever. Målsättningen är att renovera de anrika byggnaderna varsamt, där de många vackra originaldetaljerna kommer att bibehållas.

Ambitionen är att Kronåsen ska vara den skola som genererat lägst klimatavtryck i Sverige kopplat till ombyggnationen. En stor del i detta är deras arbete med återbruk och att man siktat på en mängd CO2-besparingar genom mindre justeringar via tex material- och metodval.

Under studiebesöket kommer Hemsö och Zengun att dela med sig av sina erfarenheter kring utmaningar och möjligheter kopplat till återbruk, samt ge en rundtur på det pågående projektet.

Medlemsmötet arrangeras av det regionala nätverket SGBC Öst.

Agenda (preliminär):

12.30-13.00 Incheckning och fika.

13.00-13.05 SGBC intro och nyhetsuppdatering.

13.05-14.15 Representanter från Hemsö och Zengun delar med sig av utmaningar och möjligheter kopplat till återbruk i projektet.

14.15-15.00 Rundvandring på Campus Kronåsen.

 

Datum:

2022-11-28

Tid:

13:00 – 15:00

Plats:

Kronåsen 1:15, Lägerhyddsvägen 2, Uppsala
Anmäl dig här