Digitalt medlemsmöte: Återbruk som stadskvalitet från översiktsplan till praktiska projekt

Planering för återbruk i tidigt skede, projektet "Återhus - att bygga hus av hus" samt praktiska erfarenheter från Stockholm och Kalmar är vad det bjuds på under detta medlemsmöte.

ETTELVA Arkitekter öppnar dagens program med idéer för återbruksfokus i planeringen – och vilka värden kan det ge till platsen? Sedan får vi höra mer om Vinnovaprojektet “Återhus – att bygga hus av hus” som ska möjliggöra återbruk av tunga byggnadsdelar i en branschövergripande övergång till cirkulär ekonomi. Projektet projektleds av Codesign som kommer och ger oss en introduktion innan vi får höra entreprenören Zengun berätta om det praktiska arbetet med att söka tillfälligt bygglov, demontera och kvalitetstesta byggelement som återanvänds. Vi får även höra fastighetsägaren Fabeges perspektiv. Avslutningsvis berättar Riksbyggen om deras återbruksarbete i kv. Tranan i Kalmar där de i nära samverkan med det kommunala Återbruket åstadkommit demontering av en större tegelbyggnad för återbruk i flertalet nya projekt.

Medlemsmötet arrangeras av SGBC Öst.

Program

15:00-16:00 Medlemsmöte öppet för alla medlemmar

  • Välkommen och introduktion
  • Återbruk som stadskvalitet – idéer för ökat återbruksfokus i planeringens olika skeden, Emma Östlund, hållbarhetschef och Sara Peny, arkitekt och stadsplanerare, ETTELVA Arkitekter
  • Återhus – att bygga hus av hus, Nadine Aschenbach, arkitekt och Jelena Mijanovic, arkitekt och ansvarig Codesign Research,  Codesign,  Marie Hjärtkvist, arbetsledare och Emma Sandberg, projekteringsledare, Zengun samt Emilie Larsson, projektchef, Fabege
  • Riksbyggens återbruksprojekt i Tranan i Kalmar, Anton Saldner, hållbarhetsspecialist, Riksbyggen

16:00-16:30 Årsmöte för det regionala nätverket SGBC Öst – öppet för alla medlemmar i Stockholmsregionen

På årsmötet kommer det informeras om SGBC Östs arbete och arbetsgruppen för 2022 beslutas. Vill du engagera dig i SGBC och samtidigt knyta kontakter med branschkollegor i din region? Då kan vi rekommendera att gå med i det regionala nätverkets arbetsgrupp. Skicka ett mail till medlem@sgbc.se om du är intresserad och vill veta mer!

Anmäl dig medlemsmötet här.

Datum:

2022-01-20

Tid:

15:00 – 16:30

Plats:

Online