Medlemsmöte: Hållbar stad(svandring) i Brunnshög, Lund

Brunnshög är en stadsdel under stark utveckling i Lund där en global och kunskapsintensiv livsmiljö tar form, med många nya lösningar för ett hållbart samhälle. Följ med på en guidad vandring för att höra mer om praktiska lösningar på hållbar stadsutveckling!

Vi samlas vid hållplats Solbjer i Brunnshög där vi efter en kort introduktion delar in oss i tre grupper.

Grupp 1 har fokus på klimatsmart byggande och guidas av Wästbygg på byggarbetsplatsen i projektet ”Lagerkransen”, ett flerbostadshus i korslimmat trä. Projektet är klimatberäknat enligt metodiken i LFM30 och är ett av de första projekten som klarar målgränsvärdet, vilket ger förutsättningar för att bli klimatpositivt. Max 10 personer kan följa med in på bygget.

Grupp 2 guidas av Lunds kommun med fokus på hållbar stadsplanering, mobilitetsstrategi som omfattar parkeringsnorm-0, samt innovativa energi- och återvinningslösningar.

Grupp 3 guidas av Kraftringen med fokus på det fossilfria energisystemet, som exemplifieras genom praktiska lösningar. Grupperna återsamlas i den nyligen färdigställda Nobelparken där vi får höra om projektet genom landskapsarkitekt Nina Lindegaard från Lunds kommun. Där finns också möjlighet till en gemensam lunch. Förbeställning av vegansk macka till självkostnadspris från Wiederberg & Ko görs vid anmälan, senast en vecka innan.

Guider
Lunds kommun:
Eva Rydén Dalman, projektchef
Markus Paulsson, energistrateg
Nina Lindegaard, landskapsarkitekt

Wästbygg:
Mats Andersson, platschef

Kraftringen:
Annika Wiedmark-Sjöstedt, energistrateg

Program
10:00-10:15
Välkommen och introduktion, Andreas Eggertsen Teder
10:15-11:50 Guidade stadsvandringar
11:50-12:00 Återsamling i Nobelparken
12:00-13:00 Nina Lindegaard berättar om parken, gemensam lunch för de som önskar

Covid-19
Arrangörerna följer upp regelverket och säkerställer att arrangemanget genomförs i enlighet med gällande regler.

Medlemsmötet arrangeras av nätverket SGBC Syd.

Datum:

2021-09-08

Tid:

08:00 – 13:00

Plats:

Hållplats Solbjer vid Nobelparken, Brunnshög
Anmälan