Medlemsmöte i Göteborg: Hur mycket klimat räddar vi när vi energieffektiviserar?

Energianvändningen är en stor källa till vår klimatpåverkan. Energieffektivisering ses ofta som en del av lösningen, men gynnar förändringar i energisystemet alltid klimatet? Och vilka effektiviseringar gör störst nytta? Välkommen på frukostseminarium och hör om två arbeten som nyligen tittat på denna fråga, från lite olika perspektiv.

Seminariet är endast öppet för medlemmar i Sweden Green Building Council. Vill du bli medlem? Läs mer här.

Program

07:30 Frukostmingel

08:00 Information från SGBC

08:15 Hur prioriterar vi energieffektivisering i bostadsbeståndet?
Magnus Österbring, Industridoktorand vid Chalmers, undersöker miljöpåverkan vid renovering av befintligt flerbostadshusbestånd. Omfattande renovering är inte lämplig för alla fastigheter och därför har en metod utvecklats för att fastighetsägare ska kunna prioritera vilka byggnader som är bäst lämpade ur ett lönsamhetsperspektiv.

08:45 Vilken klimatnytta gör olika energieffektiviseringsåtgärder i allmännyttan?
Med stöd av Profu och tillsammans med Göteborg Energi har Framtiden-bolagen Poseidon, Familjebostäder och Bostadsbolaget analyserat vilken påverkan olika energieffektiviseringsåtgärder har på dagens och framtidens energisystem, för att sedan kunna utvärdera vad detta innebär för klimatet. Resultaten kan bidra till att prioritera mellan åtgärder men också att ta beslut på tydligare grund. Kjerstin Ludvig från konsultbolaget Profu sammanfattar resultaten från arbetet.

09:15 Frågor och diskussion

Datum:

2019-05-10 – 2019-05-10

Tid:

07:30:00 – 09:45:00

Plats:

Göteborg Energi, Johan Willins gata 3, Göteborg
Anmäl dig här!