Medlemsmöte i Malmö: Hur blir samhällsbyggnadssektorn cirkulär?

Samhällsbyggnadssektorn arbetar för att bidra till att bygga en resurseffektiv, cirkulär ekonomi. Hållbara, lönsamma och effektiva affärsmodeller för återbruk och återvinning tillsammans med ett ansvarstagande som sträcker sig utanför de traditionella modellerna blir framgångsfaktorer och sedan hygienfaktorer för att klara omställningen till en fossilfri framtid. Kom och lyssna, ställ frågor och diskutera!

Seminariet är endast öppet för medlemmar i Sweden Green Building Council. Vill du bli medlem? Läs mer här.

Program

13.00. Ulrika Viderum, nätverksledare i SGBC Syd och Helga Gimse, medlemsansvarig på Sweden Green Building Council (SGBC), hälsar välkommen och berättar om vad som är på gång i nätverket och SGBC.

13.10. Jens Thulin, affärsutvecklare på GIAB, Godsinlösen, och utsedd till en av 33 hållbarhetstalanger 2019 av Aktuell Hållbarhet, berättar hur man kan omsätta cirkulär ekonomi i praktiken.

13.35. Jenny Sahlin från Profu är en av projektledarna i projektet Polcirkeln, policy för cirkulär ekonomi. Vilka policyer och styrmedel finns och behövs för att påverka mot en cirkulär ekonomi? Vi får ta del av en fallstudie där byggsektorn har medverkat.

14.00. Axel Wallin, Acting Head of Sustainability på SBAB och tidigare Senior Corporate Officer på UNICEF talar kring gröna finanser och klimatrelaterade risker.

14.25. Paus och fika.

14.45. Maria Ahlm, senior projektledare hos IVL Svenska miljöinstitutet med fokus på cirkulär ekonomi och resurseffektivitet berättar om CC Build, en plattform och projekt för ökad cirkularitet i byggsektorn, tillsammans med Björn Johansson från White.

15.10. Björn Johansson, White, involverad i CC Build tillsammans med Maria Ahlm, berättar om cirkulärt index.

15.35. Annika Fernlund, fastighetsutvecklare på P-Malmö, utvärdering av cirkulära modeller samt praktisk tillämpning och erfarenheter, case Sege Park.

16.00. Avslutning.

 

Datum:

2019-10-23 – 2019-10-23

Tid:

13:00:00 – 16:15:00

Plats:

White Arkitekter, Bassängkajen 12, Malmö
ANMÄL DIG