Digitalt medlemsmöte i Malmö: Social hållbarhet i staden och i byggnation

För att bygga en stad där människor känner gemenskap och tillhörighet krävs det att det skapas platser där människor kan mötas och känna sig trygga. Den 27 augusti lyfter vi människan - i staden och i byggprocessen, för en socialt hållbar framtid.

Inom social hållbarhet är arbetsmiljö, jämställdhet och tillgänglighet, såväl som mångfald några av grundfaktorerna för att känna inkludering och att alla har ett lika värde. Den 27 augusti bjuder SGBC Syd in till ett digitalt medlemsmöte, där våra talare presenterar ett flertal exempel och lösningar på hur vi kan arbeta för detta. Varmt välkomna!

Program 

08:30-08:40 – Välkomst + information från SGBC – Andreas Eggertsen Teder, White arkitekter

08:40-09:00 – Sunda bygglån – Carl Lindståhl

09:00-09:20 – Embassy of Sharing, Midroc – Maria Ekström

09:20-09:25 – Bensträckare

09:25-09:35 – Stiftelsen Botildenborg – Lena Friblick

09:35-09:45 – Boozt by FC Rosengård – Filippa Engstrand

09:45-10:25 – Push – Fredrik Gertten

10:25-10:30 – Avrundning – Andreas Eggertsen Teder

Talare

Lena Friblick är journalist och social entreprenör verksam med bas i Malmö. Hon är grundare och VD för det sociala företaget Xenofilia, som hon startade 2008, och grundade 2015 Stiftelsen Botildenborg. Genom de båda organisationerna utvecklas platsen Botildenborg i Rosengård, vars mål är att bli Europas ledande plats för hållbarhet.

Filippa Engstrand är verksamhetschef för Boost by FC Rosengård som är en idéburen organisation i Malmö som arbetar för att alla ska få rätt förutsättningar för att komma in på arbetsmarknaden. Genom Boost by FCR:s unika vägledningsmodell får arbetssökande tillgång till ett både heltäckande och skräddarsytt stöd. Sedan starten 2011 har 2300 unga blivit anställda eller börjat studera efter att ha deltagit i någon av insatserna.

Carl Lindståhl är hållbarhetsstrateg på SBAB och berättar om branschöverskridande samarbeten för att bidra till att lösa olika samhällsproblem kopplat till bostadsmarknaden och bostadsbeståndet i Sverige. Ett sådant samarbete handlar bland annat om att motverka svart arbetskraft och skattefusk på nybyggnationsmarknaden.

Maria Ekström är affärschef kommersiellt på Midroc i Malmö. Embassy of Sharing är en stadsdel i Hyllie som utvecklas av Midroc. En plats där inkludering, mångfald och hållbarhet är en självklarhet. De sju olika byggnaderna tar hänsyn till någon av FN:s 17 globala hållbarhetsmål när det gäller utformning och innehåll. Maria berättar om hur Midroc utvecklar nya normer för hållbara stadsdelar och affärer.

Fredrik Gertten är filmskapare och kreativ producent. Hans filmer har nått en publik i över 100 länder. Gertten hamnade 2015 på plats 45 på Aktuell Hållbarhets lista över Sveriges miljömäktigaste personer. Genom sina Malmöfilmer och hans dokumenterande interventioner i globala processer har han skapat opinion och bidragit till konkret förändring.

I dokumentären PUSH följer regissören Fredrik Gertten FN:s rapportör i bostads- frågor, Leilani Farha i hennes arbete samt intervjuar sociologiprofessorn Saskia Sassen, nationalekonomen Joseph Stiglitz och författaren Roberto Saviano. Filmen har fått ett stort internationellt genomslag och lyfter fram ett påtagligt och växande problem. I städer över hela världen blir det allt dyrare att bo, samtidigt som lönerna står still. Fattiga och vanlig medelklass trycks därmed ut ur städerna. Det handlar inte om gentrifiering, utan en drivkraft av en helt annan art. En ny sorts hyresvärd har etablerat sig, kapitalfonder utan personligt ansvar.

Datum:

2020-08-27

Tid:

08:30 – 10:30

Plats:

Online

Anmäl dig här