Medlemsmöte i Malmö: Social hållbarhet i staden och i byggnation

Medlemsmötet är uppskjutet på grund av sjukdom. Nytt datum kommer inom kort.

För att bygga en stad där människor känner gemenskap och tillhörighet krävs det att det skapas platser där människor kan mötas och känna sig trygga. Inom social hållbarhet är arbetsmiljö, jämställdhet och tillgänglighet, såväl som mångfald några av grundfaktorerna för att känna inkludering och att alla har ett lika värde. Den 31 mars lyfter vi människan – i staden och i byggprocessen, för en socialt hållbar framtid. Varmt välkomna!

Program 

08:00-08:30 – Fika/Mingel

08:30-08:40 – Välkomst + SGBC information – Andreas Eggertsen Teder, White arkitekter

08:40-09:05 – Stiftelsen Botildenborg – Lena Friblick

09:05-09:30 – FC Rosengård och Boost – Filippa Engstrand

09:30-09:40 – Paus

09:40-10:05 – Sunda bygglån – Carl Lindståhl

10:05-10:30 – Embassy of Sharing, Midroc – Maria Ekström

10:30-10:55 – Talare är under bokning

10:55-11:00 – Avrundning – Andreas Eggertsen Teder

11:00-11:20 – Möjlighet att besöka takterrassen, om vädret tillåter

Talare

Lena Friblick är journalist och social entreprenör verksam med bas i Malmö. Hon är grundare och VD för det sociala företaget Xenofilia, som hon startade 2008, och grundade 2015 Stiftelsen Botildenborg. Genom de båda organisationerna utvecklas platsen Botildenborg i Rosengård, vars mål är att bli Europas ledande plats för hållbarhet.

Filippa Engstrand är verksamhetschef för Boost by FC Rosengård som är en idéburen organisation i Malmö som arbetar för att alla ska få rätt förutsättningar för att komma in på arbetsmarknaden. Genom Boost by FCR:s unika vägledningsmodell får arbetssökande tillgång till ett både heltäckande och skräddarsytt stöd. Sedan starten 2011 har 2300 unga blivit anställda eller börjat studera efter att ha deltagit i någon av insatserna.

Carl Lindståhl är hållbarhetsstrateg på SBAB och berättar om branschöverskridande samarbeten för att bidra till att lösa olika samhällsproblem kopplat till bostadsmarknaden och bostadsbeståndet i Sverige. Ett sådant samarbete handlar bland annat om att motverka svart arbetskraft och skattefusk på nybyggnationsmarknaden.

Maria Ekström är affärschef kommersiellt på Midroc i Malmö. Embassy of Sharing är en stadsdel i Hyllie som utvecklas av Midroc. En plats där inkludering, mångfald och hållbarhet är en självklarhet. De sju olika byggnaderna tar hänsyn till någon av FN:s 17 globala hållbarhetsmål när det gäller utformning och innehåll. Maria berättar om hur Midroc utvecklar nya normer för hållbara stadsdelar och affärer.

Datum:

Tid:

Plats: