Digitalt medlemsmöte: Sergelhuset – en föregångare inom hållbart byggande

I november utsågs Vasakronans stora ombyggnadsprojekt Sergelhuset, mitt i Stockholms city till årets bästa LEED-byggnad för dess banbrytande hållbarhetsinitiativ både inom miljö och ett antal sociala aspekter. Vi ger dig nu möjligheten att lyssna på hur arbetet gick till, från de övergripande strategiska övervägandena till spännande detaljer i det ambitiösa certifieringsarbetet.

I juryns motivering går att läsa att projektet är banbrytande för ett antal hållbarhetsinitiativ, från omfattande bevarande av betongstommen som en del av en fullständig LCA-strategi till regnvattenbesparing för bevattning av taklandskap och spolning av toaletter till innovativa energilösningar inklusive geoenergilager i en underjordisk akvifär som ger både värme och kyla. Förutom betydande miljöframgångar drev omdaningen av Sergelhusen en vitalisering av Sergels torgsområdet, genom att aktivera gatuplanen och skapa nya möjligheter för engagemang och gemenskap – ett viktigt bidrag till ett stadscentrums social välbefinnande.

Under det digitala frukostmötet kommer du att få lyssna på representanter från fastighetsägaren, en av entreprenörerna samt ett par konsulter som går igenom vilka svåra beslut som fattades längs med vägen och hur diskussionerna gick. Exempel på det är:

  • Riva och bygga nytt, eller behålla så mycket som möjligt?
  • Våga satsa på en ny och oprövad LEED-version eller inte?
  • Hur lyckas få tre konkurrerande byggentreprenörer att samarbeta och hjälpa varandra?
  • Vad var utmaningarna och vad gick över förväntan?
  • Vad blir klimatavtrycket av ett stort ombyggnadsprojekt och hur förhåller det sig ur ett resurs- och klimatperspektiv jämfört med nyproduktion

Medverkande

Anna Denell, Hållbarhetschef, Vasakronan
Pia Öhrling, VD Piacon
Caroline Sundqvist, Hållbarhetschef, Zengun
Johan Hammar, konsult Hållbart Byggande, Tyréns

Anmäl dig här.

Program

08:30-09:15: Sergelhuset – en föregångare inom hållbart byggande
09:15-09:45: Årsmöte SGBC Öst

På årsmötet kommer det informeras om det regionala nätverkets arbete och arbetsgruppen för 2021 beslutas. Årsmötet är öppet för alla i Stockholmsregionen och om du är intresserad att delta i nätverkets arbetsgrupp är du välkommen att kontakta nätverksledare Emma Östlund, emma.ostlund@ettelva.se

Datum:

2021-01-27

Tid:

08:30 – 09:45

Plats:

Live via webben