Webbinar: Socialt ansvarstagande i leverantörsledet – kartläggning av risker för byggvaror

Hur säkerställer vi bra arbetsförhållanden i leverantörskedjan? I takt med nya lagkrav har sociala aspekter och mänskliga rättigheter fått en central roll. Det ställs dessutom allt högre krav på transparens i leverantörsledet.

Lär dig mer om vikten att kartlägga leverantörskedjan och identifiera risker!

  • Uppförandekod och kriterier
  • Självskattningsenkät – hur man arbetar med hållbarhet i kedjan
  • Framtidsspaning!

Emelie Movin
Hållbarhetsspecialist, Byggvarubedömningen

Tillsammans med bygg- och fastighetsbranschens största aktörer arbetar Emelie för att uppnå hållbara leverantörsled. Tidigare har hon arbetat som hållbarhetskonsult och utsågs av Aktuell Hållbarhet som en av 2019 års hållbarhetstalanger.

 

Har du frågor om webbinariet?
Kontakta oss på utbildning@sgbc.se

Datum:

2019-03-08 – 2019-03-08

Tid:

10:00:00 – 11:00:00

Plats:

Online

Anmälan till webbinar!