Webbinarium: Hållbarhetscertifiering med CEEQUAL i kommunala projekt

Hållbarhet är allt viktigare i alla typer av byggprojekt, och det är något som såväl kommuner som andra offentliga beställare hanterar inför nya infrastrukturprojekt. I det arbetet kan en hållbarhetscertifiering vara ett bra verktyg och hjälpmedel. Men hur fungerar det i kommunala projekt?

Under webbinariet kommer vi få höra hur Malmö stad och Uppsala kommun arbetar med CEEQUAL i pågående projekt, vilka fördelar och vilken nytta de sett med arbetet och erfarenheter.

Camille Ploujoux projektledare för exploatering på Malmö stad är delprojektledare för projektet Sege Park som hållbarhetscertifieras enligt CEEQUAL. Sege Park är första projekt inom Malmö stad att hållbarhetscertifieras för den allmänna platsmarken – det vill säga för gator, torg, parker och annan allmän plats.

Emma Tooke miljökonsult på Sweco är CEEQUAL-assessor åt Uppsala kommun i projektet Tullgarnsbron som innebär en CEEQUAL-certifiering av en ny öppningsbar bro i Uppsala.

Anmäld dig här

Datum:

2021-06-09

Tid:

08:00 – 09:00

Plats:

Online