Webbinarium: Remiss BREEAM-SE 2022

Arbetet med att anpassa BREEAM-SE till en ny version, BREEAM-SE 2022 pågår. Syftet med utvecklingen av BREEAM-SE 2022 är att ytterligare och till fullo linjera kriterierna med EU-taxonomin, att förbättra BREEAM-SE som ett verktyg för att minska klimatpåverkan, samt att ytterligare svenskanpassa ett antal frågor där ett sådant behov har identifierats tillsammans med våra råd och nätverk.

Vi välkomnar er till webbinariet: Remiss BREEAM-SE 2022.

Vid det här tillfället kommer vi att presentera vad som ingår i remissen för BREEAM-SE 2022 och hur man går till väga för att svara på den, samt vilka förändringar detta medför i den nya manualversionen.

I samband med detta webbinarium kommer vi även publicera underlag här på hemsidan.

Webbinariet är öppet för alla intresserade, som vill ha möjlighet att påverka nästa manualversion, eller veta mer om remissen och vad den innebär.

Varmt välkommen önskar Sabina Jonestrand, Chef BREEAM

Datum:

2021-12-10

Tid:

12:00 – 13:00

Plats:

Online

Anmälan