Frågor och Tekniska rådets svar till MB2.*

Frågor och Tekniska rådets svar om Miljöbyggnad

I manualerna för Miljöbyggnad finns bedömningskriterier och metoder för certifiering av en byggnad. Det är svårt att formulera regler som täcker alla typer av byggnader och verksamheter. Frågor om manualerna skickas in och besvaras av handläggare, kansli eller Miljöbyggnads Tekniska råd som publicerar sina generella svar här.  

Frågor skickas till . Se "Ställ en fråga i Miljöbyggnad". Frågor till registrerade byggnader har förtur.

Frågor och svar till "Miljöklassad byggnad" 1.0 och 2.0 är inarbetade i Miljöbyggnad 2.1. Tekniska rådets svar till Miljöbyggnad 2.1 finns i ett nedladdningsbart dokument på "Manualer, verktyg, mm". 

Om du vill få uppdateringar skickade till din e-post kan du anmäla dig till vår sändlista Miljöbyggnad meddelar.

Svaren som publiceras här kan åberopas vid certifiering, dvs de kompletterar bedömningskriterier och instruktioner i Miljöbyggnads manualer. För sökande är det fritt att använda svar eller manualer som publicerats efter projektets registreringsdag. 

I Tekniska rådet som bland annat ansvarar för tolkning av manualerna ingår: 

  • Sören Andersson
  • Magnus Härdling, SISAB
  • Carolina Larsson, Peab
  • Li Lövehed, Akademiska hus
  • Rickard Nygren, White Arkitekter
  • Rikard Sjöqvist, Midroc
  • Catarina Warfvinge, SGBC
  • Maria Forsgren, SGBC

Vi rekommenderar dig som använder manualer och läser frågor och svar att genomgå våra kurser i Miljöbyggnad; en baskurs och en två-dagars certifieringskurs. I dessa lär man sig hur man arbetar med Miljöbyggnad, vilka regler som gäller, hur de tolkas och hur beräkningar med mera redovisas i ansökan.