Frågor och Tekniska rådets svar till MB3.0

På denna sida finns svar från Miljöbyggnads Tekniska råd till frågor om hur de tekniska manualerna ska tolkas, dvs manualerna för ”Metodik”, ”Bedömningskriterierna för nyproduktion” och ”Bedömningskriterier för befintliga byggnader”. De svar som publiceras här gäller tillsammans med manualer och projektspecifika svar vid certifiering. De svar som finns här den dag då registreringen godkänns gäller för den aktuella certifieringen. Det står sökanden fritt att använda svar som publiceras senare.

Notera skillnaden mellan tekniska regler och certifieringsregler. De senare omfattar de formella och administrativa regler som gäller för hur en ansökan som tar sig igenom certifieringsprocessen från registrering av en byggnad till den regelbundna återrapporteringen för att behålla certifikatet. Det gäller till exempel regler för avtal, regler för avgifter, giltighetstider, certifieringssupport, förhandsbesked, överklagan, krav på granskare, administrativa regler med mera. Dessa certifieringsregler uppdateras kontinuerligt så håll ett öga på dem för det är alltid den senaste version som gäller.

Håll också ett öga på ”Vanliga frågor om Miljöbyggnad 3.0” där vi förklarar Miljöbyggnad 3.0-manualerna men som inte har direkt bäring på certifiering.

Medlemmarna i Tekniska rådet är kunniga representanter för fastighetsägare och sakkunniga. De anlitas utifrån sin omfattande sakkunskap och långa erfarenhet inom branschen och specifikt inom Miljöbyggnad och dess områden energi, inneklimat och material. I Miljöbyggnads Tekniska råd ingår:

  • Sören Andersson
  • Magnus Härdling, SISAB
  • Carolina Larsson, Peab
  • Li Lövehed, Akademiska hus
  • Rickard Nygren, White Arkitekter
  • Rikard Sjöqvist, Midroc
  • Catarina Warfvinge, SGBC
  • Maria Forsgren, SGBC