Granskare i Miljöbyggnad

Här hittar du information om våra granskare i Miljöbyggnad

Granskare har en viktig roll i processen och står för den huvudsakliga kvalitetssäkringen av ansökningar inför certifiering. En AG, ansvarig granskare, är ansvarig för granskningarna vid sitt företag. Se alla våra granskare nedan.

Sedan juni 2014 kan man specialisera sig på att granska nyproduktion och/eller befintlig byggnad.

Vi ställer höga krav på de som granskar ansökningar, se detta dokument. Om man är intresserad och uppfyller kraven för att granska är man välkommen att skicka en ansökan till .

Skriv i ämnesraden "Ansökan om Ansvarig granskare." Ange också vilken granskartyp du söker för: nyproduktion och/eller befintlig byggnad.

Granskare Miljöbyggnad

Christina Carlsson
Kodeda, Göteborg
Agnes Falck
TH Energiteknik, Trollhättan
Torbjörn Gunnersand
Bengt Dahlgren, Malmö
Magnus Heier
Ramböll, Göteborg
Lisa Håkansson
WSP, Göteborg
Mattias Jönsson
Bengt Dahlgren, Malmö
Ola Larsson
WSP, Uppsala
Maria Novikova
Forsen AB
Maria Nordberg
AK-konsult, Stockholm
Morgan Persson
Ramboll, Stockholm
Jonas Sjöholm Norling
Incoord
Gustav Sällberg
Golder, Stockholm
Erik Sörbring
Ramboll, Strängnäs
Jimmy Tunhav
Gicon, Göteborg
Caroline Vilhelmsson
Exengo, Stockholm