Ladda ner dokument

Här hittar du ansökningsformulär, kriterier och formulär för återrapportering avseende GreenBuilding. Vänligen observera att du måste registrera din byggnad innan du kan göra en ansökan.

 Alla GreenBuilding-ansökningar och återrapporteringar hanteras via vårt onlinesystem Building Green Online.


Kriterier för GreenBuilding
- GreenBuilding - Bedömning av befintliga byggnader Vers 3 160126 (pdf)
- GreenBuilding - Bedömning  av nya byggnader. Vers 3 160126 (pdf) 

Observera att det är den senaste versionen som gäller. Tidigare versioner ligger kvar som referens och för de projekt som är registrerade i en äldre version. 

- GreenBuilding – Bedömning av befintliga byggnader. Version 3, 151201. (pdf)
GreenBuilding – Bedömning av nya byggnader. Version 3, 151201. (pdf)

- GreenBuilding – Bedömning av befintliga byggnader. Version 2, 120927. (pdf)
- GreenBuilding – Bedömning av nya byggnader. Version 2, 120927. (pdf)

Ansökningsavtal

- Ansökningsavtal GB 170915 (word) Detta dokument laddas ner och signeras av fastighetsägarens firmatecknare. Därefter scannas det in och laddas upp i ansökningsformuläret under Administrativa uppgifterOBS! En inskickad ansökan behandlas inte utan detta dokument.

Överklaga certifieringsbeslut

- Blankett för överklagan i GreenBuilding (Word)

Ställa en fråga i GreenBuidling

Frågeformulär GreenBuilding 160503 (Word)

Övriga ansökningsmallar

Egenkontroll och indataformulär GreenBuilding 160831 (Word)
- GreenBuilding överlåtelseansökan (Word)

Mallar för återrapportering

-    Bilageformulär för återrapportering i GreenBuilding161220 (Word)

OBS! Återrapportering för byggnader görs via vår hemsida när du är inloggad från ditt användarkonto. Vi hanterar inte längre inskickade formulär utan dessa ligger kvar som referensmaterial.
Återrapportering nybyggnad (Word)
Återrapportering ombyggnader (Word)
Återrapportering stödjande företag (Word)

Ansökan om GreenBuilding-certifiering av byggnad. OBS! Sedan den 1 feb 2014 hanteras alla GreenBuilding-ansökningar via Building Green Online. Vi hanterar inte längre inskickade formulär utan dessa ligger kvar som referensmaterial.

- Green Building befintlig byggnad ansökan, 120927 (Word)
- Green Building ny byggnad ansökan, 120925 (Word)

Har du frågor eller vill veta mer, kontakta oss via vårt formulär eller kontakta oss.