Materialval för säljare

Får du ofta frågan om produkterna du säljer kan användas i ett projekt som ska certifieras enligt Miljöbyggnad, BREEAM eller LEED? Vill du bli säkrare på hur du bemöter de frågorna? Då är det här kursen för dig!

Materialval vid byggande har stor påverkan på resursanvändning och användning av kemikalier i samhället. Just val av material påverkar även väsentligt i certifieringssystemen Miljöbyggnad, BREEAM och LEED. I den här kursen får du en grundläggande inblick i de tre systemen och vilka krav som ställs på materialen i ett projekt. 

Kursen består av en onlinedel och en kursdag. I onlinedelen går du igenom ett instuderingsmaterial som du behöver för att få kunskap om certifieringssystemen Miljöbyggnad, BREEAM-SE och LEED. Räkna med att onlinedelen tar cirka två timmar att genomföra. Under själva kursdagen, en heldag, får du inblick i de krav som ställs på material och får öva på att ta reda på om ett material möter de satta kraven. Du får även möjlighet att ställa frågor till kursledaren, diskutera och utbyta erfarenheter med de andra kursdeltagarna. Kom ihåg att du behöver ha gått igenom hela instuderingsmaterialet innan du kommer till kurstillfället. 

Kursmål

Du lär dig:

  • Grundläggande om certifieringssystemen för byggnader: Miljöbyggnad, BREEAM-SE och LEED

  • Ta reda på hur dina produkter synkar med de krav som ställs för certifiering i de tre systemen

  • Bemöta frågor från inköpare som vill ha material som är godkända för certifiering

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som tillhör leverantörssidan av ett byggprojekt, till exempel säljare av material eller inredning.

Efter kursen

Efter kursen har du kunskaper för att bättre kunna bemöta frågor kring materialval gällande Miljöbyggnad, BREEAM och LEED.

Kurstillfällen