Miljöbyggnad baskurs

Är du nyfiken på Miljöbyggnad, vårt helsvenska certifieringssystem? Baskursen ger dig kunskap om hur Miljöbyggnad är uppbyggt, fungerar och hur man arbetar i och med systemet.

Miljöbyggnad passar för såväl bostäder som lokalbyggnader, stora såväl som små och nya såväl som redan byggda. Husets miljöpåverkan bedöms kring energiförbrukning, inomhusmiljö och materialval. Systemet är enkelt och kostnadseffektivt och grundar sig på svensk byggpraxis och svenska myndighetsregler. 

Under kursen får du ta del av de 16 indikatorerna inom energi, inomhusmiljö och materialval. Du får även med dig kunskap kring kriterier för betygsättning av dels varje indikator och dels hela byggnaden. Kursen ger dig grundläggande kunskap för att du ska kunna delta i ett projekt som skall certifieras med Miljöbyggnad. 

Kursmål

Du lär dig:

Hur systemet Miljöbyggnad är konstruerat
Vad och vilka funktioner som bedöms i byggnaden
Vad som krävs av den som genomför certifieringen och av övriga som deltar i projektet
Hur flera delbetyg blir ett för hela byggnaden  
Hur ansökan och granskningsprocessen går till
Hur Miljöbyggnad används som styrinstrument vid ny- eller ombyggnad
Kostnader kopplade till systemet

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla i bygg- och fastighetsbranschen som vill veta vad Miljöbyggnad är, hur det fungerar och används.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Efter kursen

Baskursen ligger som grund till att gå vidare till certifieringskursen och därmed kunna bli certifierad Miljöbyggsamordnare.

Pris

Medlem: 5100 SEK exkl. moms
Ej medlem: 7200 SEK exkl. moms

Kurstillfällen

 • Kurs:
  Miljöbyggnad baskurs
  Från:
  2017-11-07
  Till:
  2017-11-07
  Tid:
  08:30 - 16:30
  Plats:
  Helio Hornstull, Hornsbruksgatan 23B, 117 34 Stockholm
 • Kurs:
  Miljöbyggnad baskurs
  Från:
  2017-11-28
  Till:
  2017-11-28
  Tid:
  08:30 - 16:30
  Plats:
  Helio Hornstull, Hornsbruksgatan 23B, 117 34 Stockholm
 • Kurs:
  Miljöbyggnad baskurs
  Från:
  2017-12-12
  Till:
  2017-12-12
  Tid:
  08:30 - 16:30
  Plats:
  Helio Hornstull, Hornsbruksgatan 23B, 117 34 Stockholm