GreenBuilding återrapportering

Har du en byggnad som är certifierad i Greenbuilding, och vill vara säker på att du lyckas med återrapporteringen? Då ska du anmäla dig kursen GreenBuilding återrapportering.

I kursen får du lära dig vad som krävs för att lyckas med återrapporteringen, så att certifikatet kan behållas. Bland annat behandlas hantering av mätvärden och krav på spårbarhet.

Kursen hålls under en halvdag.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som ska sköta återrapporteringen i GreenBuilding.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, men kursen vänder sig främst till dig som redan arbetar med GreenBuilding.

Kurstillfällen