Hållbara anläggningsprojekt

Vill du få kunskap om hur du kan arbeta med hållbarhetsfrågor i små som stora anläggningsprojekt? Då är den här heldagskursen det du söker. 

Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper om hur du ställer hållbarhetskrav i upphandlingsförfarandet och hur de kan följas upp. Du får även lära dig mer om certifieringssystem för anläggningsprojekt och hur val av arbetsmetoder samt material kan minska såväl påverkan på naturen som människans hälsa. 

Efter kursen har du grundläggande kunskaper om hållbarhetsstyrning av anläggningsprojekt.

Kursmål

Du lär dig mer om:

 • Certifieringssystem för anläggningsprojekt så som exempelvis Ceequal

 • Hur flödet, från projektering via beställare till genomförande, sker på ett ekonomiskt hållbart sätt

 • Upphandling - från framtagning av underlag till uppföljning av resultat

 • Kravställning - hur du ställer bra och hållbara krav som går att mäta och följa upp

 • Att använda LCC (livscykelkostnad), LCA (livscykelanalys), klimatkalkyler eller Miljövarudeklarationer

 • Social hållbarhet i anläggningsprojekt

 • Materialval ur hållbarhetssynpunkt och användning av SundaHus, BASTA och Byggvarubedömningen

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av hur du kan arbeta med hållbarhet på olika nivåer i olika typer av anläggningsprojekt. Du arbetar exempelvis som beställare, projektledare, projektingenjör, konsult, entreprenör eller dylikt.

Pris

Se anmälningsformulär.

Kurstillfällen

 • Kurs:
  Hållbara anläggningsprojekt
  Från:
  2018-12-04
  Till:
  2018-12-04
  Tid:
  08:30 - 16:30
  Plats:
  AtWork i Gårda, Johan på Gårdas gata 5 A, 412 50 Göteborg