Manualer, verktyg mm

 

Manual 2.2
Manualerna 2.2 gäller för byggnader som registreras från den 1 okt 2014.
Dokument till 2.1 kommer även i fortsättningen att finnas tillgängliga. 
Tekniska rådets svar på frågor till 2.1 finns i ett nedladdningsbart dokument.

2.2 141001 MB Metodik vers 141017
2.2 141001 MB Nyproduktion vers 141017
2.2 141001 MB Befintliga vers 141017

Stöddokument:
Sammanfattning betygskriterier MB bef 2 2 141104
Sammanfattning betygskriterier MB nyprod 2 2 141104 

Åberopas vid certifiering för registreringar i 2.1

Manualer 2.1
- Metodik för nyproducerade och befintliga byggnader (pdf) 
- Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader (pdf) 
- Bedömningskriterier för befintliga byggnader (pdf) 
- Bedömningskriterier för befintliga handelsbyggnader (pdf) 
- Bedömningskriterier för nyproducerade handelsbyggnader (pdf)  

Kompletteringar till manualerna
- Tolkningar av 2.1 för lokalbyggnader med hall vers 131021 (pdf)
- Hantering av betyget klassad för manual 2.0 och 2.1 131115 (pdf) för hantering av betyget klassad i manual 2.2 se metodik-manualen.

Tekniska rådets tolkningar och svar på frågor till 2.1 
TR tolkningar tillägg till manualerna 2.1 tom 140930


Obligatoriska bilagor till ansökan (oavsett manualversion)

Blanketter för egenkontroll (oavsett manualversion)

Egenkontroll av redovisning nyproduktion 2.2 151214
- 
Egenkontroll av redovisning befintlig 2.2 150212
Egenkontroll av redovisning ombyggnad 2.2 151214

Ansökningsvillkor
Detta dokument ska laddas ner i sin helhet, undertecknas av fastighetsägaren, skannas in och biläggas "Administrativa uppgifter" i ansökningsformuläret.
Ansökningsvillkor MB 151218

Verifiering
Verifieringsformulär MB 150825 vers 160110 publ
Verifieringsformulär MB 150825
- ( Verifieringsformulär 121012)

Överklaga ett certifieringsbeslut
Blankett för att överklaga ett certifieringsbeslut i Miljöbyggnad.(Word)


Hjälp för att sammanställa ansökan

Sammanställning av betygskriterier
- Sammanställning av Miljöbyggnads kriterier befintliga 2.1 120131 rev 131115 (Pdf)
- Sammanställning av Miljöbyggnads kriterier nyproduktion 2.1 120131 rev 140221 (Pdf)

Beräkningsverktyg och stöddokument
-Beräkningsverktyg BBR lokalbyggnader 160108 publ (Excel)
Betygsverktyg (Excel) 
- Värmeeffektbehov, indikator 2, befintlig byggnad (Excel)
- Värmeeffektbehov, indikator 2, nybyggnad (Excel)

Baserad på statistik från 2014:
Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp 2014 160130

Baserad på statistik från 2013:
Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp 2013 150112 vers 150904 publ
Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp 2013 150112 vers 150416 publ
Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp 2013 150112 vers 150413 publ

Baserad på statistik från 2012
Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp 2012 140316 vers 141219 publ (Excel)

Baserad på statistik från 2011
- Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp 130601 vers 140225 (Excel)

Baserad på statistik från 2010:
- Miljöbyggnad Energislag Indikator 4 2010  

Ställa en fråga i Miljöbyggnad
MB blankett projektfraga 150929

Redovisningshjälp
- Tips och råd (Word)

Innemiljöenkät
- Innemiljöenkät, Miljöbyggnad (Word) 


Blanketter för ansökan om förhandsbesked
Instruktioner finns i dokumentet. Detta fylls i och mailas till miljobyggnad@sgbc.se.
Ansökan förhandsbesked befintlig 141201 (Word)
Ansökan förhandsbesked nyproduktion 141201 (Word)
- Ansökan förhandsbesked ombyggnad 141201 (Word)
- Ansökan förhandsbesked flera lika byggnader 160201 (Word)


Blankett för frågor till Miljöbyggnad