Manualer, verktyg mm

                                                                                                                           
Manualer 2.2 för registreringar efter 141001
Manualerna 2.2 gäller för byggnader som registreras från den 1 okt 2014.
Tekniska rådets svar på 2.1-frågor finns längst ner på denna sida i ett nedladdningsbart dokument.

2.2 141001 MB Metodik vers 141017
2.2 141001 MB Nyproduktion vers 141017
2.2 141001 MB Befintliga vers 141017

Sammanfattning av betygskriterierna i 2.2
Sammanfattning betygskriterier MB bef 2 2 141104
Sammanfattning betygskriterier MB nyprod 2 2 141104
                                                                                                               
Manualer 2.1 gäller för registreringar före 141001
- Metodik för nyproducerade och befintliga byggnader (pdf)
- Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader (pdf)
- Bedömningskriterier för befintliga byggnader (pdf)
- Bedömningskriterier för befintliga handelsbyggnader (pdf)
- Bedömningskriterier för nyproducerade handelsbyggnader (pdf)

Kompletteringar till manualerna 2.1
- Tolkningar av 2.1 för lokalbyggnader med hall vers 131021 (pdf)
- Hantering av betyget klassad för manual 2.0 och 2.1 131115 (pdf)
Information om betyget KLASSAD finns i metodikdelen till manual 2.2

Sammanfattning av betygskriterier i 2.1
Sammanställning av Miljöbyggnads kriterier befintliga 2.1120131 rev 131115 (Pdf)
Sammanställning av Miljöbyggnads kriterier nyproduktion 2.1120131 rev 140221 (Pdf)

Tekniska rådets tolkningar och svar på frågor till 2.1 
TR tolkningar tillägg till manualerna 2.1 tom 140930
                                                                                                                             

Obligatoriska bilagor till ansökan (oavsett manualversion)

Blanketter för egenkontroll bifogas alla ansökningar och verifieringar 
- Egenkontroll och instruktion för redovisning verifiering 160222
Egenkontroll av redovisning nyproduktion 2.2 151214
Egenkontroll av redovisning befintlig 2.2 150212
Egenkontroll av redovisning ombyggnad 2.2 151214

Ansökningsvillkor bifogas alla ansökningar
I dokumentet "Ansökningsvillkor" nedan ska fastighetsägarens ombud uppges och det ska undertecknas av fastighetsägarens firmatecknare. Det ska skannas in och biläggas ansökan under rubriken "Administrativa uppgifter" i BGO. Använd aktuell version av dokumentet:
-Ansökningsvillkor MB 151218

                                                                                                              
Beräkningshjälp

Beräkningsverktyg för BBR:s energikrav:
Beräkningsverktyg BBR lokalbyggnader 160108 publ
Beräkningsverktyg för byggnadsbetyg i Miljöbyggnad:
Betygsverktyg 
Beräkningsverktyg för indikator 2
Värmeeffektbehov, indikator 2, befintlig byggnad
Värmeeffektbehov, indikator 2, nybyggnad
Beräkningsverktyg för indikator 4:
   Baserad på statistik från 2014
Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp 2014 160313
Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp 2014 160130

   Baserad på statistik från 2013
   - Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp 2013 150112 vers 150904 publ
   - Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp 2013 150112 vers 150416 publ
   - Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp 2013 150112 vers 150413 publ
   Baserad på statistik från 2012
   - Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp 2012 140316 vers 141219 publ
   Baserad på statistik från 2011
   - Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp 130601 vers 140225
   Baserad på statistik från 2010
   - Miljöbyggnad Energislag Indikator 4 2010
                                                                                                                
Övriga blanketter

Ställa en fråga i Miljöbyggnad
Frågeformulär i Miljöbyggnad 160923 (word)

Blanketter för att ansöka om förhandsbesked 
Ansökan fylls i och mailas till miljobyggnad@sgbc.se.
- Ansökan förhandsbesked befintlig 160621 (Word)
- Ansökan förhandsbesked nyproduktion 160621 (Word)
Ansökan förhandsbesked ombyggnad 160428 (Word)
Ansökan förhandsbesked granskningsrabatt flera lika byggnader 160201 (Word)

Överklaga ett certifieringsbeslut
-Blankett för överklagan av certifieringsbeslut, Miljöbyggnad 160427

Redovisningshjälp
- Tips och råd

Innemiljöenkät
- Innemiljöenkät, Miljöbyggnad

                                                                                                              
Miljöbyggnad 2.0
Material till Miljöbyggnad 2.0 finns i mappen nedan. Här finns bland annat dokumentet Tekniska förtydliganden för Miljöbyggnad 2.0 i det dokumentet ”Frågor och svar, Miljöbyggnad 2.0”. 
Mappen: Miljöbyggnad 2.0.
Blankett för frågor till Miljöbyggnad