11 Termiskt klimat sommar 141120

Indikator 11 – Termiskt klimat sommar
Miljöbyggnad

 

Alla Tekniska rådets svar till 2.1 finns i ett dokument som kan laddas ner på "Manualer, verktyg mm".

Tolkningar till manual 2.2:

2014-11-20
Fråga:
Är det möjligt att använda den enklare SVF-metoden i rum med fönster åt olika väderstreck?
Svar: Ja, då kan man använda samma princip som för Indikator 3 Solvärmelast, d.v.s. solinstrålning för respektive riktning kan reduceras till 70%. Observera dock att det största SVF av följande alternativ ska användas: Beräknat för full sol mot ett fönster, eller 70% sol mot två fönster med olika riktning.