11 Termiskt klimat sommar 180110

Indikator 11 – Termiskt klimat sommar
Miljöbyggnad

 

Alla Tekniska rådets svar till 2.1 finns i ett dokument som kan laddas ner på "Manualer, verktyg mm".

Tolkningar till manual 2.2:

 

2018-01-10
Fråga: 
I skolor som saknar komfortkyla ska det enligt Miljöbyggnad finnas öppningsbara fönster. För storkök finns även myndighetskrav på att skalskydd ska vara utformat så att skadedjur inte tar sig in, vilket gör det svårare att ha öppningsbara fönster.

Finns det möjlighet att göra undantag från Miljöbyggnads krav på öppningsbara fönster i storkök i skolor och förskolor?

Svar: Undantag från krav på öppningsbara fönster i skolor accepteras för storkök i skolor och storkök i förskolor under förutsättning att det kontrollerade ventilationsflödet är stort i förhållande till luftväxling p.g.a. fönstervädring. Undantaget gäller endast storkök.


2018-01-10

Fråga: Vid verifiering krävs enkät för betyget Guld för indikator 5, 7, 10, 11 och 12. (Enkätfrågorna för indikator 9 är frivilliga, se förtydligande från 2017-01-17.) Måste enkäterna besvaras under uppvärmningssäsong? 

Svar: Det går bra att låta enkäten besvaras oavsett säsong.

 

2017-12-18
Fråga:
I skolor som saknar komfortkyla ska det enligt Miljöbyggnad finnas öppningsbara fönster. För storkök finns även myndighetskrav på att skalskydd ska vara utformat så att skadedjur inte tar sig in, vilket gör det svårare att ha öppningsbara fönster. Finns det möjlighet att göra undantag från Miljöbyggnads krav på öppningsbara fönster i storkök i skolor och förskolor?Svar: Undantag från krav på öppningsbara fönster i skolor accepteras för storkök i skolor och storkök i förskolor under förutsättning att det kontrollerade ventilationsflödet är stort i förhållande till luftväxling p.g.a. fönstervädring. Undantaget gäller endast storkök.

2016-06-17
Fråga: Vad händer om man inte klarar 70 % respektive 75% svarsfrekvens i enkätundersökningen?

Svar: Enligt manualen ska en 70 el 75 % eftersträvas, d.v.s. det är inget krav. Dock ska en svarsfrekvens under den angivna nivån motiveras.

2014-11-20
Fråga:
Är det möjligt att använda den enklare SVF-metoden i rum med fönster åt olika väderstreck?
Svar: Ja, då kan man använda samma princip som för Indikator 3 Solvärmelast, d.v.s. solinstrålning för respektive riktning kan reduceras till 70%. Observera dock att det största SVF av följande alternativ ska användas: Beräknat för full sol mot ett fönster, eller 70% sol mot två fönster med olika riktning.