11 Termiskt klimat sommar 160617

Indikator 11 – Termiskt klimat sommar
Miljöbyggnad

 

Alla Tekniska rådets svar till 2.1 finns i ett dokument som kan laddas ner på "Manualer, verktyg mm".

Tolkningar till manual 2.2:

 

2016-06-17
Fråga: Vad händer om man inte klarar 70 % respektive 75% svarsfrekvens i enkätundersökningen?

Svar: Enligt manualen ska en 70 el 75 % eftersträvas, d.v.s. det är inget krav. Dock ska en svarsfrekvens under den angivna nivån motiveras.

 

2014-11-20
Fråga:
Är det möjligt att använda den enklare SVF-metoden i rum med fönster åt olika väderstreck?
Svar: Ja, då kan man använda samma princip som för Indikator 3 Solvärmelast, d.v.s. solinstrålning för respektive riktning kan reduceras till 70%. Observera dock att det största SVF av följande alternativ ska användas: Beräknat för full sol mot ett fönster, eller 70% sol mot två fönster med olika riktning.