ICA Kvantum Sannegården i Göteborg certifierad i GreenBuilding

ICA Kvantum Sannegården invigdes i november 2010 och är ICAs pilotbutik för energibesparing. Nu godkänns byggnaden som GreenBuilding enligt de nya reglerna för butiksfastigheter.  

Vid projektstart var målet att uppnå en energibesparing på 35 procent i butiken och nu ett drygt år senare bedömer man kunna spara hela 40 procent jämfört med en fem år gammal butik.

De investeringar man gjort för att bygga energieffektivt räknar man med att ha sparat in på mindre än tre år genom minskad energianvändning.

Från och med år 2011 byggs alla nya ICA-butiker efter samma principer som Sannegården, nästa butik ut blir ICA Kvantum i Knivsta som förutom en certifiering i GreenBuilding även ämnar klara kraven för miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad och BREEAM. Butiken beräknas stå klar under hösten 2012.

Några exempel från ICA Sannegården:

  • Karuselldörrar. I jämförelse med automatiska entrédörrar sänker detta den årliga energiåtgången med motsvarande två eluppvärmda villors årsförbrukning.
  • Kylar och frysar samt ändrad drift av butikskyla, står för den största besparingen då bland annat en så enkel sak som installerade lock och dörrar sänker energianvändningen rejält.
  • Behovsstyrt. Belysning och temperatur styrs efter behov.
  • Solceller. Står för en del av butikens totala elförsörjning (ca 21000 kw extra energi vid full effekt) och bidrar bland annat till laddstolparna för elbilar som finns på parkeringen.

Läs mer om ICAs miljöarbete på ica.se
Läs mer om GreenBuilding och se certifierade fastigheter i Sverige

FAKTA
Fastighet: ICA Kvantum Sannegården
Yta: 3.700 m2
Fastighetsägare: ICA Fastigheter
GreenBuilding Stödjande företag: Bengt Dahlgren AB

 

ICA Kvantum Sannegården