Vinnare på Sweden Green Building Awards 2018

Framtidens sjukhus, välbefinnande i byggnader och engagemang för allmännyttan belönades på 2018 års Sweden Green Building Awards

Sweden Green Building Awards belönar de projekt, byggnader och personer som har varit föredömen och drivit på det hållbara byggandet under det gångna året.

Vinnarna av 2018 års Sweden Green Building Awards presenterades på konferensen Building Sustainability 18 den 24-25 oktober.

Nedan finner du samtliga vinnare och hedersomnämnanden.

Årets vinnare

Tina Lindh

Priset för positiva bidrag till hållbar byggnads- och fastighetsutveckling

Juryns motivering:

“Genom sitt engagemang för fysisk och mental hälsa har årets vinnare varit en av drivkrafterna när det gäller välbefinnande i byggnader. Hon var en av personerna bakom den första registrerade WELL-certifieringen i Sverige och har sedan dess fortsatt arbeta för att öka kunskapen om välbefinnande, hållbarhet och jämställdhet.Hennes engagemang har lett till att allt fler aktörer har fått upp ögonen för dessa viktiga frågor och börjat bygga med välbefinnandet i åtanke.”

Chris Österlund

Priset för positiva bidrag till hållbar stadsutveckling

Juryns motivering:

  • “I Sweden Green Building Awards betonas de dimensioner som en hållbar stadsutveckling ska innefatta; social, ekologisk och ekonomisk. Det är helt i linje med den plan som Botkyrkabyggen idag har. Återbruk och sunda material, solpaneler och vindkraftverk, trivsamma trapphus och gårdar, öka människors möjligheter att förverkliga sina drömmar och ge tillbaka till samhället.

Några exempel på vad som uppnåtts:

  • Den allmännyttiga planen (affärsplanen) är knuten till FN:s Globala mål
  • En renoveringsstrategi där hyresgäster bor kvar under renoveringen, det som är nödvändigt renoveras, där hyresgäster involveras och där hyresgäster har råd att bo kvar
  • Qvinna i Botkyrka som är Botkyrkabyggens jämställdhets- och arbetsmarknadsprojekt där långtidsarbetslösa kvinnor med invandrarbakgrund kommer ut i arbetslivet och får möjlighet till sin egen försörjning
  • Flera initiativ avseende ökad trygghet som effektiv samordning och förnyelse av utemiljöer, som gör att hyresgästerna upplever en allt större trygghet

Chris Österlund har med sina beslut och sitt ledarskap gjort det möjligt för Botkyrkabyggen att vara allmännyttigt i dess rätta bemärkelse. Ett bostadsbolag som på flera nivåer bidrar till en hållbar utveckling.”

Framtidens SöS Byggnad 72

Årets Miljöbyggnad

Juryns motivering:

“Med stöd i en tydligt utformad hållbarhetsstrategi, med målsättningen att certifiera alla nya byggprojekt enligt Miljöbyggnad, har årets vinnare certifierat en mycket tekniskt komplex byggnad på Guld-nivå i 14 av 15 indikatorer. Svåra utmaningar i en sjukhusbyggnad, som dagsljus, ventilation och termiskt klimat, har lösts genom goda samarbeten och smarta lösningar. Det är ett väl genomfört och ambitiöst arbete, där miljövinsterna kommer till nytta för personal och patienter under en lång tid framöver. Detta gör byggnad 72 på Framtidens Södersjukhus till en värdig vinnare av Årets Miljöbyggnad år 2018!”

Lidl 131 Växjö

Årets BREEAM-byggnad

Juryns motivering:

“Med ett långsiktigt hållbarhetsfokus och inspirerande driv har årets vinnare skapat en extraordinär BREEAM-byggnad som inte bara stärkt det interna hållbarhetsarbetet, utan även förändrat omvärldens syn på fastighetsägaren som varumärke. Lekfulla hållbarhetslösningar har väckt nyfikenhet hos såväl allmänheten som fastighetsbolag, kommuner och hela vägen upp till regeringsnivå. Fastighetsägaren lägger även stor vikt vid att sprida kunskapen vidare och har tillsammans med BREEAM profilerat sig som en ledande branschaktör inom hållbarhet. Byggnaden är det första detaljhandelsprojektet i Sverige som nått BREEAM Outstanding, och butiksägaren satsar nu på att implementera erfarenheterna i nästa generations butiker.”

STUDIO

Årets LEED-byggnad

Juryns motivering:

“STUDIO-projektet förenar näringsliv med kulturliv och är en mötesplats dygnet runt. Det är ett utmärkt exempel på hållbarhetsarbete genom samarbete mellan fastighetsägaren och entreprenören som främjar LEED-varumärket. Utöver det har projektet en grundligt genomarbetad gestaltning och en trivsam inomhusmiljö som är ett positivt inslag i stadsmiljön.”

Hedersomnämnanden

Aspö Eko-logi

Hedersomnämnande Miljöbyggnad

“Med en tydlig ambition att skapa byggnader som blickar mot framtiden har projektet arbetat med resurseffektivitet och tydligt ekologiskt tänkande. Projektet har fått stor uppmärksamhet både lokalt och nationellt och har på ett lyckat sätt kombinerat Miljöbyggnad, FEBY12 och Svanen i byggnaderna. Med Aspö Eko-logi har Skövdebostäder visat att allmännyttan har en viktig roll att spela i framtidens hållbara byggande.”