Upprop – fastighetsägare, förvaltare och sakkunniga till ”Miljöbyggnad förvaltning”!

”Miljöbyggnad förvaltning” är ett system som ska användas för att steg för steg skapa miljömässigt bättre hus. Det engelska BREEAM och det amerikanska LEED har motsvarande system för förvaltning och sedan tidigare finns svenska Miljöstatus för byggnader med redovisning i ett rosdiagram. Miljöstatus kommer införlivas i ”Miljöbyggnad förvaltning” för att skapa ett verkningsfullt och kostnadseffektivt svenskt system.

Vi har kommit ett steg på vägen - en första kartläggning är gjord. Och för att komma vidare ska nu grupper bemannas.

Frågor som behöver svar:

  • Vilka indikatorer ska ingå i "Miljöbyggnad förvaltning"? Det finns till exempel önskemål om att inkludera avfall, vattenanvändning och byggdelarnas skick.
  • Ska endast byggnaden ingå i bedömningen eller också förvaltning och brukare?
  • Var går gränsen mellan fastighetsägarens egen miljöklassning och miljöcertifiering?
  • Hur kommuniceras att byggnaden är en ”Miljöbyggnad förvaltning”?

I utvecklingsarbetet behövs nu:

  • Representant för fastighetsägare till en referensgrupp. Räkna med två till tre halvdagsmöten – online går bra om så önskas. Deltagare kan gå över i ett tekniskt råd som tolkar reglerna när systemet är i drift.
  • Förvaltare för djupintervju. Vi behöver veta på vilka olika sätt man jobbar och hur Miljöbyggnads system skulle kunna passas in. En timme bokas in för telefonmöte i december eller januari.
  • Sakkunniga inom området. Vi behöver personer med bred och djup kunskap av olika förvaltningsorganisationer och sakfrågor. Kunskapen behövs både i utvecklingsarbetet och när systemet är i drift, till exempel som bedömare.  

Ring gärna om du har ytterligare frågor. Projektledarna är Catarina Warfvinge, som nås på 0733-811795, och Åsa Wahlström, som nås på 0767-699366. Eller mejla, se kontaktuppgifter nedan.

 Mer information om projektet finns i vår presentation som du kan ladda ner här.

Sprid gärna uppropet till andra som kan vara intresserade, till exempel till förvaltare som ni jobbar med.

Anmälan om deltagande och övriga frågor skickas till .

Vi ser fram emot att höra från er!

För projektet "Miljöbyggnad förvaltning",
Catarina Warfvinge och Åsa Wahlström
Sweden Green Building Council