Första presentationen av Miljöbyggnad drift och förvaltning

Arbetet har nu kommit så långt i projektet "Miljöbyggnad för Drift och förvaltning" att det är dags för en första öppen presentation.

I augusti kommer vi att genomföra hearings i Göteborg, Malmö och Stockholm. Vi går då igenom systemet och vill gärna ha era synpunkter.

Göteborg: 22 augusti kl. 08:00-10:00
Malmö: 23 augusti kl. 08:00-10:00
Stockholm: 29 augusti kl. 13:00-15:00

(Platser meddelas senare.)

Anmäl dig till hearing här!

Om Miljöbyggnad för Drift och förvaltning

Projektet "Miljöbyggnad för Drift och förvaltning" syftar till att fram en ny certifiering som ska ersätta Miljöbyggnad 3.0 för Befintliga byggnader. Det nya systemet har större flexibilitet i betygskrav, ger fastighetsägare vägledning i vad som kan förbättras inom den ordinarie driften och ger fastighetsägaren en överblick av miljöstatusen i sitt bestånd.

Hearingversionen presenteras i dokumentet "Miljöbyggnad BDF 180619 hearingversion" som går att ladda ner här: Miljöbyggnad BDF 180619 hearingversion 2.pdf. Senare i höst kommer även en formell remiss av manualerna för Miljöbyggnad för Drift och förvaltning.

Om du inte kan delta på hearing men vill tycka till så går det bra att maila eller ringa Åsa Wahlström eller Catarina Warfvinge. Synpunkter tas emot till och med den 31 augusti. 

Varmt välkomna!

Åsa Wahlström:
Catarina Warfvinge: