Dokument och manualer för Miljöbyggnad 3.0

På denna sida hittar du dokument och manualer för Miljöbyggnad 3.0


Manualer 3.0

Manualerna från 170510 är nu korrigerade. Förtydliganden är markerade med en linje i kanten, se t ex ind 4, ind 5 (bef) 11, 13, 14. Metodik sid 21. Rättade stavfel eller liknande är inte markerade. I fortsättningen kommer förtydliganden att publiceras under fliken "Frågor och Tekniska rådets svar till MB3". Fortsätt att höra av er till om ni hittar konstigheter. 

3.0 MB Metodik 170510 vers 170915
3.0 MB Nyproduktion 170510 vers 170915
3.0 MB Befintlig byggnad 170510 vers 170915

 

Egenkontroll inför ansökan

MB3 Befintlig byggnad Egenkontroll 170621 170621
-  
MB3 Nyproduktion Egenkontroll 170621 170621

Beräkningsverktyg

Ind 1 Värmeeffektbehov nyproduktion MB3 beräkningsverktyg 170621 170919

Betygsverktyg

Betygsverktyg MB3 170621 vers 170616