Dokument och manualer för Miljöbyggnad 3.0 171207

På denna sida hittar du dokument och manualer för Miljöbyggnad 3.0
Följ uppdateringar genom att lägga till följande flöde i din RSS-läsare:https://www.sgbc.se/aktuellt-i-miljoebyggnad?format=feed&type=rss


Manualer 3.0

Manualerna från 170510 är nu korrigerade. Förtydliganden är markerade med en linje i kanten, se t ex ind 4, ind 5 (bef) 11, 13, 14. Metodik sid 21. Rättade stavfel eller liknande är inte markerade. I fortsättningen kommer förtydliganden att publiceras under fliken "Frågor och Tekniska rådets svar till MB3". Fortsätt att höra av er till om ni hittar konstigheter. 

3.0 MB Metodik 170510 vers 170915
3.0 MB Nyproduktion 170510 vers 170915
3.0 MB Befintlig byggnad 170510 vers 170915

 

Egenkontroll inför ansökan

MB3 Befintlig byggnad Egenkontroll 170621 170621
-  
MB3 Nyproduktion Egenkontroll 170621 180208
-  Arbetsdokument: Kopia av MB3 Nyproduktion Egenkontroll 170621 180208 upplåst

Beräkningsverktyg och annan hjälp

-  Ind 1 Värmeeffektbehov nyproduktion MB3 beräkningsverktyg 170621 180222

-  
Ind 15 Klimatverktyg vers 15 4 180516 

Ind 4 MB3 beräkningshjälp 2016 171205 180502 publ
-  Ind 4 MB3 beräkningshjälp 2016 171205 180221

-  Beräkningsverktyg BBR lokalbyggnader 180122

Sammanfattning av betygskriterier för nyproduktion MB3 180117
Sammanfattning av betygskriterier för befintliga MB3 171022

Betygsverktyg

Betygsverktyg MB3.0 170621 vers 171019

Förhandsbesked

Förhandsbesked för projekt registrerade som nyproducerad och befintlig byggnad sker i BGO, i projektets ansökan.

Ansökan förhandsbesked val av bedömningskriterier ombyggnad 171214
- Ansökan förhandsbesked granskningsrabatt flera lika byggnader 171214