Information från valberedningen inför stämman 2017

Sweden Green Building Council har nu över 320 medlemsföretag- och organisationer. Den 10 maj är det dags för årsstämma och inför den vill valberedningen ha in medlemmarnas förslag på vilka som ska sitta i Styrelse och Råd under det kommande året. Observera att vilka Råd som finns kommer att uppdateras och nomineringarna till de nya råden öppnar inom ett par veckor.

Valberedningen är väldigt intresserad av att få in era synpunkter och förslag för att kunna föreslå en fortsatt stark styrelse och råd med bred kunskap och expertis. Tillsammans medverkar vi till att göra föreningen ännu starkare. Den nuvarande styrelsen finns på denna sida och de olika råden finns på denna sida.

Valberedningen behöver era förslag senast den 10 mars 2016. Namnförslag med kontaktuppgifter till den nominerade skall enbart skickas till Theresia Aurén på SGBC:s kansli, , som vidarebefordrar dessa till valberedningen.

Observera att även sittande ledamöter måste nomineras och väljas av stämman för fortsatt förtroende.

Övrig dialog (såsom synpunkter, funderingar och frågor) kan skickas till valberedningens medlemmar. Namnförslag som inte har skickats till rätt mottagare kommer ej att beaktas i valberedningens arbete.

Ange "Till valberedning SGBC" i ämnesraden.

Valberedningen består av:
Mikael Graffman, ABT-Bolagen (ordf.),
Tomas Pühringer, Weber Saint-Gobain,
Gustaf Landahl, Stockholms stad,
Fredrik Wirdenius, Vasakronan,
Monica von Schmalensee, White arkitekter,

Om du har några frågor, kontakta Theresia Auren på