Välkommen på Hi-dagen 2017!

Social hållbarhet i anläggningsprojekt - hur gör man?

Hållbar infrastruktur anordnar för tredje året i rad Hi-dagen, där årets tema är social hållbarhet i anläggningsprojekt. Vi vill tydliggöra begreppet social hållbarhet och visa på hur beställare, konsulter, entreprenörer och materialleverantörer kan arbeta med dessa frågeställningar. Under Hi-dagen lyfter vi branschens målsättningar och de många goda exempel som finns!

Datum: 14 juni 2017
Tid: Kl. 9-16 och mingel kl. 16-17
Plats: Stockholm, lokal meddelas senare
Kostnad: 3250 kr ex. moms (2750 kr ex. moms för medlemmar)
Anmälan: Via denna länk

 

Frågan om social hållbarhet i anläggningsbranschen blir allt mer aktuell, och det växer fram en bättre förståelse för vad det innebär för branschens aktörer. Myndigheter, beställare och medborgare har ökade förväntningar på etiska inköp och upphandlingar som tar social hänsyn. Det händer just nu mycket inom detta område, vilket ger ett behov av nya metoder och verktyg. Välkommen att ta del av föregångarnas erfarenheter och bästa tips!

Vad vill vi uppnå med dagen?

Under Hi-dagen vill vi uppnå en ökad förståelse för vad social hållbarhet innebär för anläggningsbranschen. Du får även ta del av aktuella initiativ och målsättningar, samt ökad kunskap om hur du kan arbeta med frågan i ditt anläggningsprojekt.

Vi vill ge olika aktörer i branschen tillfälle att träffas, lära av varandra och diskutera utmaningar och lösningar. Under förmiddagen tar vi ett bredare grepp på social hållbarhet, tydliggör frågan för anläggningsbranschen och lyfter fram relevanta områden och målsättningar. På eftermiddagens seminarium fokuserar vi på social hållbarhet i utförandefasen, sysselsättning och arbetsvillkor i leverantörskedjan med konkreta goda exempel att inspireras och lära av.

Varmt välkommen!