5 frågor till kursledaren: “Citylab ger ett helhetsperspektiv på hållbarhet i befintliga stadsmiljöer – hur det definieras och mäts.”

Vi pratade med kursledare Jonas Sondal, forskare och konsult inom hållbar stadsutveckling hos IVL Svenska Miljöinstitutet, om vad man kan vänta sig som deltagare på kursen Certifierad Citylabsamordnare – hållbarhet i en byggd stadsdel.

Du har varit involverad i utvecklingen av Citylab sedan länge, vilka är systemets styrkor?

– Det ger ett helhetsperspektiv. Citylab omfattar hela stadsdelar istället för enskilda byggnader och tittar på alla typer av hållbarhetsfrågor som blir aktuella för just stadsbyggnad. Man identifierar vad som är viktigt för att nå målen och identifierar nyckelområden. Så inte bara var utan även hur man bör jobba.

Nästa kurs inom systemet är Certifierad Citylabsamordnare – hållbarhet i en byggd stadsdel. Den tittar på Citylab som helhet med särskilt fokus på Citylab Manual och de 15 indikatorer som ska uppnås för att en stadsdel ska kunna certifieras enligt Citylab Certifiering av en stadsdels hållbarhet, som utvärderar hållbarhetsprestandan för stadsdelar i förvaltningsfasen.

Vad handlar just den här delen av Citylab om?

– I det här certifieringssystemet ligger fokus på just prestandan och det handlar egentligen om att mäta de hållbarhetsåtgärder man satt in i en stadsdel för att se att de ger rätt resultat. Man kontrollerar att man rör sig mot de mål man satt upp.

– Sedan handlar det om förtroende utåt, att visa att man håller det man lovat. Men också ett lärande inåt. Att få ett incitament till att göra en uppföljning av resultat som annars ofta inte görs.

Varför ökar intresset nu för certifiering av befintliga stadsdelar?

– Hållbarhet är svårt och här är certifiering en hjälp. Man vill ha något konkret som visar att man jobbar rätt, och med rätt frågor. Hittills har det varit mycket fokus på nybyggnation. Men folk börjar förstå att de flesta byggnaderna faktiskt redan är byggda – att om vi ska nå målen i Agenda 2030 måste vi ta ett krafttag om de befintliga miljöerna.

Under kursen Certifierad Citylabsamordnare – hållbarhet i en byggd stadsdel får deltagarna bland annat de verktyg som behövs för att kunna ta sig an rollen som samordnare i ett projekt.

Vad kan de mer förvänta sig under dagen?

– De får en grundlig genomgång av systemet och förståelse för hur man ska arbeta med Citylab Manual. Det är en kondenserad text som kan vara svår att ta till sig och kursen gör den mer lättillgänglig.

– Kursen ger ett helhetsperspektiv på hållbarhet i befintliga stadsmiljöer – hur det definieras och mäts.

Vilka har nytta av utbildningen och behövs några förkunskaper?

– Det är inte bara framtida samordnare som kan använda sig av kursen. Den passar såväl förvaltare och byggaktörer som privata och kommunala fastighetsägare – alla som jobbar med fastigheter i ett sammanhängande område. Det heter ju “stadsdel” men det behöver inte handla om storskaliga områden. Också konsulter och andra aktörer som vill hjälpa fastighetsägarna av sådana områden går ofta dessa kurser.

– Och man behöver inte ha jobbat med Citylab tidigare. Det behövs egentligen inga särskilda förkunskaper men gärna ett intresse för hållbarhet och stadsutveckling.

Certifieringssystemet Citylab har utvecklats av SGBC som även håller utbildning inom ämnet. Läs mer om kursen här.