“Halvdagskursen i LEED passar bra för de som är nyfikna och vill veta mer om systemet”

Vi ställde tre korta frågor i farten till Pia Öhrling från Piacon, erfaren kursledare i LEED. Vi var nyfikna på hennes syn på LEED, det internationella certifieringssystemet från USA, och vad den nya introduktionskursen i LEED fokuserar på.

Vilka är de främsta fördelarna med arbeta med LEED?

Eftersom LEED är ett internationellt  certifieringssystem kommer nya viktiga frågor in via LEED, innan de börjar debatteras i Sverige. Exempelvis finns det sedan länge krav i LEED kring ljusföroreningar som ställer till stora problem för nattlevande djur, och som gör att vi inte ser stjärnhimlen.

En annan fördel är att systemet täcker många områden. Börjar du arbeta med LEED får du lära dig mer om det mesta, allt ifrån ljusföroreningar till vilka duschar med låga flöden som funkar bäst i verkligheten.

Vilken sorts byggnader kan certifieras?

I princip alla byggnader kan certifieras i LEED. Det krävs bara en certifiering, vilket är en fördel jämfört med andra system där man måste ha en certifiering per verksamhet. Det är ju oftast byggnaden man vill certifiera, och då är det tidsbesparande att det bara krävs en certifiering även om byggnaden innehåller både handel och kontor.

I LEED finns det också möjlighet att certifiera hyresgästanpassningar, vilket är speciellt för systemet. Det innebär att det går att certifiera en lokalanpassning.

Vad gås igenom under LEED introduktionskurs, och vilka passar kursen för?

Under denna halvdagskurs får man en överblick över LEED, vilka olika typer av certifieringar som finns och vad kan man certifiera. Vi går också igenom vilka miljöaspekter som LEED omfattar, hur man genomför en certifiering och vilka fördelar certifiering har. Halvdagskursen i LEED passar bra för de som är nyfikna och vill veta mer om systemet och få en översiktlig grundförståelse, som exempelvis fastighetsägare, projektledare, entreprenörer, materialtillverkare, investerare, banker eller projektörer.