BREEAM – ger många fördelar i hållbarhetsarbetet

Sabina Jonestrand, chef för BREEAM och hållbar infrastruktur på SGBC, svarar på några korta frågor om BREEAM. Flera kurser erbjuds i systemet under hösten 2021.

I korta ordalag – vad är BREEAM? 

BREEAM är ett certifieringssystem av fastigheter ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Det är utvecklat av BRE i England och är det äldsta systemet i världen, med stor internationell spridning. Det är holistiskt och inkluderar en bredd av hållbarhetsfrågor så som hälsa och välmående, hållbart resande, markens ekologiska värden, materialval och klimatpåverkan samt klimatanpassning.

En av de största fördelarna med systemet är att även om det är internationellt känt och finns över hela världen, är det ändå nationellt anpassat. Vi har en anpassad version, BREEAM-SE,  som bygger på svensk lagstiftning och praxis. BREEAM-SE används för ny- och ombyggnation, och BREEAM In-Use är ett system för befintliga byggnader.

Vilka är fördelarna med att arbeta med BREEAM i hållbarhetsarbetet?

Fördelarna är att det är ett verktyg för att säkerställa att viktiga hållbarhetsfrågor kravställs och implementeras i projektet. Det är ett sätt att arbeta med internationella och nationella hållbarhetsmål. Våra kunder berättar att de största fördelarna med BREEAM är att såväl miljömässig, ekonomisk och ekologisk hållbarhet inkluderas i systemet, att det bygger företagets varumärke och att det möjliggör grön finansiering. Dessutom ger systemet ett ökat fastighetsvärde, minskade driftkostnader och högre vakansgrad.

Vilka BREEAM-relaterade kurser vill du tipsa om i höst?

För dig som är fastighetsägare eller på annat sätt behöver ha en grundläggande kännedom om BREEAM-SE passar vår BREEAM-SE baskurs. Den ger en översikt och förståelse för vilka frågor som ingår i systemet och hur certifieringen fungerar. Det kan också passa bra för dig som är projektör eller entreprenör i ett BREEAM-projekt.

För miljökonsulter som vill arbeta med BREEAM i byggprojekt passar vår assessorkurs, BREEAM-SE Assessor. I alla BREEAM-projekt behövs en assessor, och fungerar som projektets granskare.

För att läsa mer om utbildningarna, klicka här.