Certifiering av en stadsdels hållbarhet

Är du intresserad av Citylab och vill kunna stödja exempelvis en förvaltare i att hållbarhetscertifiera en stadsdel? Då är vår heldagskurs med fokus på en stadsdels hållbarhetsprestanda och Citylab Manual det du söker!

 

Vad innefattar Citylab som system?

Citylab erbjuder fyra certifieringar (från tidig planering till förvaltning), utbildningar och regelbundna nätverksträffar.

Vilka är fördelarna med att titta på hela stadsdelen vid en certifiering?

Citylabs certifiering av en stadsdels hållbarhet, där man mäter prestandan på ett byggt område i förvaltning, är den enda som finns i sitt slag. Här mäter man hela hållbarhetsperspektivet. De femton noga utvalda indikatorerna sätter fokus både på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Både klimatpåverkan, trygghet, mötesplatser, biologisk mångfald och service mäts.

Vid denna certifiering samverkar alla berörda inom ett område, så som fastighetsägare, kommun, bostadsföreningar och skola. Samverkan är en nyckelfråga för att komma framåt i hållbarhetsarbetet. Certifieringen redovisar en nulägesbeskrivning av området och utgör underlag för att formulera åtgärder. Det blir lättare att sätta fokus på rätt åtgärder och att identifiera samverkansparter för den enskilda deltagaren. Genom att delta i certifieringen ökar kunskapen om hållbar stadsutveckling generellt.

På sikt spar man pengar genom att arbeta systematiskt och tillsammans med hållbarheten på stadsdelsnivå. Genom certifieringen kan alla parter marknadsföra sig som en del av certifieringen.


Vad kan du när du har gått kursen Certifierad Citylabsamordnare – hållbarhet i en byggd stadsdel?

Deltagaren förstår vikten av hållbar stadsutveckling och dess innebörd, och även bakgrund och syfte med denna certifiering. Under kursen får deltagaren en genomgång av indikatorernas krav, samt metoder för att kunna redovisa. Sen ligger även fokus på vilken roll Citylabsamordnaren har i arbetet med certifieringen, och hur själva certifieringsprocessen ser ut.

Kursen Certifierad Citylabsamordnare – hållbarhet i en byggd stadsdel går den 26 april.

Anmäl dig till kusen här.