Delverifiering inom Miljöbyggnad nu möjligt

Nu är det möjligt att delverifiera en preliminärt certifierad byggnad inom Miljöbyggnad, detta för att underlätta vid ägarbyte.

Vid en delverifiering kan fastighetsägaren verifiera indikatorer eller delar av indikatorer så snart byggnaden tagits i drift, under förutsättning att indikatorns krav kan uppfyllas. Vid ordinarie verifiering, senast 3 år efter att byggnaden tagits i drift, hanteras de delar som inte godkändes vid delverifieringen.

Syftet med en denna frivilliga delverifiering är att underlätta överlämnandet av en byggnad till en ny fastighetsägare eller annan del inom bolaget. Detta ger en möjlighet att färdigställa så stora delar av verifieringen som möjligt innan ägarbytet. Desto längre tid som byggnaden varit tagen i drift desto fler indikatorer kan verifieras. Vänligen läs under redovisning för respektive indikator för mer information om vad som krävs vid verifiering.

Är du intresserad av att delverifiera en byggnad, skicka ett mail till miljobyggnad@sgbc.se.

Avgiften för delverifiering är en halv certifieringsavgift, se avgifter här.

Delverifiering är möjlig för projekt registrerade i version 2.1 och framåt.