Ekonomichef till Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council (SGBC) är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Nu söker vi en ekonomichef, som kommer att leda och utveckla ekonomifunktionen.

Sweden Green Building Council (SGBC) är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Vi ingår i en världsomspännande organisation med WGBC-representation i alla världsdelar. Vi arbetar aktivt för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Våra medlemmar är företag och organisationer som arbetar med samhällsbyggande. Tillsammans vill vi skapa bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i. SGBC har sedan starten 2009 vuxit  snabbt och har idag runt 380 medlemmar och ett 40-tal anställda och kontoret är beläget på Södermalm i Stockholm.

I rollen som Ekonomichef kommer du att leda och utveckla ekonomifunktionen genom att anpassa system, rutiner samt processer. Du kommer att vara ett professionellt stöd till verksamhetens chefer och ansvara för intern- och externredovisning, årsrapportering samt managementrapportering. Dina arbetsuppgifter kommer även att bestå av exempelvis business controlling, avvikelseanalyser, kassaflödesanalyser, momsfrågor samt EU- och tredjelandrapportering. Du gör också månads-, kvartal– och årsbokslut.  I rollen kontrollerar du även lönelistor samt är kontaktperson till bank och revisorer.

I rollen som ekonomichef sköter du bolagsformalia, rapportering till styrelsen och du är sekreterare i SGBC:s styrelse. Du har personalansvar för en ekonomiassistent/kontorsansvarig samt en redovisningsekonom. Du rapporterar till VD.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är civilekonom eller motsvarande och har minst tio års erfarenhet av att arbeta med, och leda, en ekonomifunktion. Du har även erfarenhet av ledningsgruppsarbete och styrelsearbete. Branscherfarenhet inom hållbart samhällsbyggande/fastighetsvärlden samt tidigare personalansvar är starkt meriterande. Rollen kräver mycket god förståelse för hur olika system interagerar med varandra varpå du behöver ha en hög IT-kompetens.

Personliga egenskaper
Som person har du hög integritet samtidigt som du är kommunikativ, engagerad och van att angripa utmaningar med en positiv inställning samtidigt som du inte heller är rädd att stå på dig när det behövs. Du är utvecklingsorienterad, tar initiativ och kan driva på saker själv. Du arbetar både strategiskt och operativt, vilket innebär att du har god förmåga att lyfta blicken samtidigt som du tycker om att dyka ner i detaljer. Som ledare är du tydlig och rak och du ser människors kvaliteter och möjligheter. Du är också bra på att skapa laganda. Vi ser även att du är pedagogisk och kan förklara, samt utbilda dina kollegor och övriga i organisationen inom ekonomi och nya system. Du har självklart ett genuint samhällsintresse och drivs av att få vara med och förändra.

Ansökan
I detta rekryteringsuppdrag samarbetar SGBC med HRM Affärsutveckling. För mer information kring tjänsten vänligen kontakta ansvarig konsult Julia von Weber, 070-364 54 04, julia.vonweber@hrmab.se eller researcher Amanda Norstedt, 070-236 36 99, amanda.norstedt@hrmab.se.

Ansökan görs direkt hos HRM via denna länk, följ vidare instruktioner där. Intervjuer kommer att ske löpande så skicka gärna in din ansökan snarast, dock senast den 6 oktober. Vi tar inte emot några ansökningar via e-post.