Citylab-samordnare: “Jag kan stötta upp idéerna och få dem att fungera i praktiken.”

Vi ställde några snabba frågor till Suzete Timba, arkitekt (tidiga skeden), Archus Arkitekter. Hon tog del av tvådagarskursen Certifierad Citylab-samordnare – hållbarhet i planering och genomförande under hösten 2021, och vi var nyfikna på hennes syn på kursen.

Vad ville du få ut av Citylab-kursen idag?
En tydlig ram, tydliga verktyg som jag kan använda när jag arbetar med stadsutveckling. När vi pratar om hållbarhet är det viktigt att ha rätt förutsättningar för att kunna arbeta framåt med dessa frågor.

Vi är ungefär halvvägs in på första kursdagen – Vad tycker du om kursen så här långt?
Jättebra! Det känns som vi kommer få alla de verktyg vi behöver och vetskap om hur vi ska applicera dem. Vi får också goda argument som visar på nyttan i att arbeta hållbart!

Hur tror du kursen kan hjälpa dig i ditt arbete?
Jag tror att människor kommer känna sig mer trygga med att arbeta med mig i projekt efter denna kurs. Jag har tidigare utbildning i hållbar stadsplanering, men nu när jag blir certifierad samordnare vet jag också hur jag integrerar verktygen i projekt. Jag kan stötta upp idéerna och få dem att fungera i praktiken.