Kommande krav på utbildad samordnare i Miljöbyggnad iDrift

Från och med 1 oktober 2021 införs krav på genomförd utbildning för att stå som samordnare på en ansökan i certifieringssystemet Miljöbyggnad iDrift.

I samband med detta krav införs även krav på att samtliga registrerade projekt från och med detta datum har en angiven samordnare.

Att stå som samordnare för ett projekt innebär att vara ansvarig för ansökans innehåll. Från och med 1 oktober 2021 införs krav om genomförd Miljöbyggnad iDrift certifieringskurs för samordnare med godkänd kunskapskontroll.

Syftet bakom kravet är att underlätta certifieringsprocessen för både sökande och granskare, samt bidra till att undvika merkostnader för fastighetsägare som vill använda sig av certifieringssystemet.