NollCO2 har uppdaterat baseline och redovisningsverktyg

Den 30 maj släpps en uppdaterad baseline-modell för SGBC:s påbyggnadssystem NollCO2.

Under våren har NollCO2 arbetat intensivt med att uppdatera baseline-modellen för att få in verksamhetstyperna skola, förskola, småhus och restaurang, samt för att göra baseline-modellen mer flexibel och datasäker.

Projekt kan nu ange bruttoarea per verksamhetstyp och våning. Projekt kan också ange uppgifter per huskropp för en byggnad som består av geometriskt sammansatta huskroppar, till exempel två byggnader som förenas av en mellangång.

Det går också att ange snitt, till exempel för byggnader som byggs ovanpå en befintlig byggnad eller en befintlig bottenplatta. Mall för att ange projektuppgifter fås vid registrering.

Redovisningsverktyg och baseline-modell har nu även datumstämplade integrerade generiska data från Boverkets klimatdatabas, co2data.fi, och Ökobau.dat. Det säkerställer att samma data och dataversion används i baseline, gränsvärde och redovisning och projekt behöver inte föra över siffror manuellt.

Uppdateringarna finns tillgängliga i BGO den 30 maj.

I samband med att uppdateringarna släpps lägger SGBC också upp en artikel “Baseline and carbon limit values A1-A3 for new buildings in Sweden Green Building Council’s Net Zero Building certification system NollCO2” på SGBC.se>NollCO2. I artikeln finns bland annat en jämförelse mellan baseline-modellens värden och de referensvärden som publicerades i en studie av 70 svenska byggnader i december 2021.