Remiss för BREEAM V7

Den 22 maj skickade Building Research Establishment (BRE) ut en öppen remiss för att få synpunkter på en större uppdatering av certifieringssystemet BREEAM.  

Den nya versionen av BREEAM (V7) blir den första uppdateringen av flera BREEAM-manualer (New Construction, In-Use, Refurbishment och Fit Out) där bland annat uppdaterad forskning inom energi- och koldioxid introduceras. 

Genom remissen kommer BRE att samla in synpunkter från branschen för att säkerställa att de olika produkterna inom BREEAM återspeglar den senaste forskningen i förhållande till nettonoll koldioxid och utvecklingen inom internationella förordningar. 

Den metod som används i BREEAM V7 för att hantera mängden koldioxidutsläpp ur ett livscykelperspektiv inkluderar mätning och rapportering av operativa koldioxidutsläpp såväl som klimatpåverkan. V7 kommer att vara ett stöd för fastighetsägare och förvaltare i att sätta mål för och minska sina koldioxidutsläpp samt visa om byggnaden närmar sig nettonoll. 

Gillian Charlesworth, chief executive BRE: “Genom att ta ett helhetsgrepp om energi- och koldioxidvetenskap fortsätter BRE att erbjuda en ledande bedömnings- och certifieringsmetod för den byggda miljön. Vi hjälper fastighetsägare och hyresgäster runt om i världen att ta itu med de mest prövande hållbarhetsutmaningarna på ett holistiskt sätt. Vi vill se till att BREEAM återspeglar den senaste utvecklingen inom nettonoll vad gäller forskning och regler för att säkerställa att användarna kan driva hållbarhetsprojekt som ligger i framkant och känna sig trygga i att hållbarhetsmålen uppfylls.”  

Svarstiden för remissen pågår till den 30 juni. Som alltid uppmuntrar SGBC sina medlemmar att svara på remisser och påminner om att BRE:s arbete med BREEAM V7 påverkar kommande BREEAM-SE manualer. 

Du hittar remissen här: Help shape the future of BREEAM – BRE Group