Remiss: Miljöbyggnad iDrift 2.0

Nu finns det en remiss ute för Miljöbyggnad iDrift 2.0 som är SGBC:s egenutvecklade system för befintliga byggnader.

Branschen står i ständig förändring och för att säkerställa att Miljöbyggnad iDrift även fortsättningsvis är ett enkelt, kvalitetssäkrande och flexibelt certifieringssystem för fastigheter i förvaltningsskedet kommer det att vidareutvecklas under 2022 — bland annat för att harmonisera Miljöbyggnad iDrift med EU:s taxonomi.

Mer information samt remissdokumenten finns att hämta här.

Senast den 30 juni kl. 24.00 ska remissvar ha skickats in.