SGBC behöver fler granskare i Miljöbyggnad

Det fortsätter att strömma in ansökningar i Miljöbyggnad och SGBC behöver utöka granskargruppen med fler kunniga och engagerade granskare. SGBC lägger ett stort värde vid sina granskare och ser dem som ambassadörer för Miljöbyggnad och SGBC.

I arbetet som granskare för Miljöbyggnad ingår att granska nyproducerade och befintliga byggnader, svara på förhandsbesked samt utföra vissa platsbesök. Du förväntas engagera dig i granskargruppen, där kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte värderas högt. Granskargruppen träffas även årligen för fortbildning utav SGBC.

Vi förutsätter att du har en ingenjörsutbildning med fokus på byggnader och att du har varit yrkesverksam inom projektering, projektledning eller produktionsledning inom byggnadsområdet. Du har god kunskap och erfarenhet av att arbeta med certifieringssystemet Miljöbyggnad.

Utöver kompetenskraven så behöver du kunna formulera dig mycket väl i skrift, på ett sätt som är tydligt och lättbegripligt även rörande tekniskt komplicerade frågor.

För utförliga kompetenskrav, vänligen se dokumentet Regler och krav på granskare i Miljöbyggnad.

Skicka din ansökan till miljobyggnad@sgbc.se och märk den med “Ansökan om Ansvarig granskare”.