“Som NollCO2-samordnare arbetar du aktivt med att skapa ett fossilfritt samhälle”

Certifieringen NollCO2, ett av SGBC:s senaste certifieringssystem, syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan av en ny byggnad. NollCO2 är en tilläggscertifiering för hållbara byggnader och är en effektiv och smart investering för att möta framtidens och kundernas behov. Vi ställde några frågor till Ida Adolfsson, miljöspecialist på Tyréns och en av kursledarna för den nya kursen Certifierad NollCO2-samordnare som går första gången i juni 2022.

 

Berätta om din bakgrund/din expertis.

Jag är civilingenjör i energisystem och har jobbat med klimatfrågan under hela mitt arbetsliv. Under min tid på IVL Svenska Miljöinstitutet arbetade jag mycket med energisystemets klimatpåverkan med fokus på fjärrvärme- och elproduktion. På Tyréns är fokuset på byggnadernas miljöpåverkan och att ta fram EPD:er för byggproducenter. Jag är även certifierad Miljöbyggnadssamordnare

Varför ska man bli NollCO2-samordnare?

Genom att vara NollCO2-samordnare har du en bra möjlighet att påverka utformningen av nya byggnader och du sprider kunskap om klimatfrågan inom projektet och byggbranschen. Som NollCO2-samordnare arbetar du aktivt med att skapa ett fossilfritt samhälle.

Vilka är fördelarna med systemet NollCO2?

NollCO2 gör så att klimatfrågan hamnar på agendan och måste tas hänsyn till vid alla beslut. På så sätt skapar vi klimatsnåla byggnader. En annan fördel med NollCO2 är att systemet säkerställer att byggnaden inte bidrar till den globala uppvärmningen.

Vem rekommenderar du att gå kursen Certifierad NollCO2-samordnare?

De flesta som jobbar inom byggbranschen, som byggherrar, konstruktörer, arkitekter och miljösamordnare.

Vilka förkunskaper krävs?

För att gå samordningskursen behöver du ha gått introduktionskursen för NollCO2. Det är också bra om du har gjort några egna klimatberäkningar för byggnader tidigare, men det är inget krav.