Tre frågor om CEEQUAL – en certifiering för hållbar infrastruktur

Infrastrukturprojekt har stor påverkan på klimatet och på många andra hållbarhetsfrågor. CEEQUAL är ett verktyg som hjälper dig i hållbarhetsarbetet.


Varför bör man jobba med CEEQUAL?

CEEQUAL är ett bra verktyg för att kravställa och säkerställa hållbarhetsprestandan av sitt infrastrukturprojekt. CEEQUAL är holistiskt och omfattar alltifrån social hållbarhet och cirkuläritet till klimatpåverkan och resiliens. Som alla certifieringar ger CEEQUAL ett processtöd i projektet, innebär en oberoende granskning och blir dessutom ett kvitto på att de uppsatta målsättningarna har uppfyllts. Det går att använda på alltifrån vägar, broar, tunnelbana till mark, anläggning, infrastruktur, landskapsutformning och offentliga miljöer.

Hur viktigt kommer hållbarhet vara för infrastrukturprojekt?

Det är givetvis jätteviktigt, infrastrukturprojekt har en stor påverkan på klimatfrågan och på många andra hållbarhetsfrågor. Det finns verkligen många hållbarhetsfrågor att arbeta med, och där är CEEQUAL ett bra verktyg. Det hjälper till att båda ringa in vilka hållbarhetsfrågor projektet bör arbeta med, och hjälper dig att uppnå dina mål.

Vad lär sig deltagarna under CEEQUAL introduktionskurs?

Introduktionskursen ska vara ett stöd för att förstå de hållbarhetsfrågor som finns i infrastrukturprojekt, samt ge en grundläggande förståelse för hur certifieringssystemet CEEQUAL fungerar.

Nästa kurstillfälle går den 26 oktober läs mer och anmäl dig här.