Utbildningsportalen uppgraderas

SGBC:s utbildningsportal Academy uppgraderas för att förbättra prestanda och driftssäkerhet.

Från kl. 07.00 onsdag 19 augusti till kl. 17.00 torsdag 20 augusti genomförs en systemuppgradering av Academy, vår utbildningsportal. Under denna period är portalen ej tillgänglig.