Vad är BREEAM In-Use?

Nu kommer kurser i BREEAM In-Use till Sweden Green Building Council (SGBC). Vi ställer några snabba frågor om BREEAM In-Use till Ulrika Franzén, certifieringsspecialist på SGBC.

Vad är BREEAM In-Use?

BREEAM In-Use är BRE:s (Building Research Establishment) internationella miljöcertifieringssystem för befintliga byggnader. Systemet gör det möjligt för fastighetsägare, investerare, förvaltare och hyresgäster att fastställa och driva hållbara förbättringar i såväl byggnad som i förvaltning och drift.  Sedan det skapades 2009 har det använts för att förbättra, certifiera och marknadsföra hållbarhetsprestanda för tusentals byggnader i över trettio länder.

BREEAM In-Use har ju funnits i Sverige en tid, vilka blir fördelarna med att SGBC samarbetar med BRE om systemet?

Sverige har varit ledande på marknaden för BREEAM In-Use under lång tid och vi fortsätter att se ett stort intresse och stöd för systemet. Det känns väldigt roligt att nu kunna inkludera BREEAM In-Use i vårt BREEAM-arbete och därigenom bidra till att ytterligare underlätta tillväxten av en hållbar byggd miljö i hela Sverige. Fördelarna är många med att vi nu lyfter in systemet i vårt utbud. Till exempel kan vi därmed erbjuda utbildningar i BREEAM In-Use på svenska, fungera som lokalt stöd samt skapa nätverk och öka tillgängligheten för den svenska marknaden för att göra BREEAM In-Use mer relevant och tillgängligt för svenska användare.

Vem riktar sig introduktionskursen i BREEAM In-Use till?

Fastighetsägare, investerare, förvaltare, hyresgäster, hållbarhetskonsulter och andra som arbetar med ökad hållbarhet vid drift, förvaltning och utveckling av befintliga byggnader har nytta av denna introduktionskurs i BREEAM In-Use. Efter genomgången kurs har deltagarna fått ökad kunskap om systemet och de verktyg som finns för att jobba vidare med certifiering av det befintliga beståndet. De som redan idag arbetar med BREEAM-SE för nya byggnader kommer att känna igen sig i strukturen och nu få redskap för att även förbättra och systematisera miljöprestandan för de byggnader som är i drift.

Kursen BREEAM In-Use introduktionskurs går den 15/6, live via webben.

Anmäl dig till kursen här.