BREEAM-aktuellt

Här hittar du aktuell information - och äldre uppdateringar - om vad som pågår i BREEAM-SE.


Nya tolkningar och förtydliganden

Nya tolkningar och förtydliganden (Compliance Notes) finns nu under allmänna förtydliganden, Man 3, Hea 15, Ene 2, Ene 3, Ene 5 (befintlig har korrigerats), Tra 2, Wst 1, Le 4 och Pol 5.

BRE lanserar onlineutbildning för International Assessor

Vill du bli assessor i BREEAM-SE? Det första steget är att bli assessor för BREEAM International. Tidigare har utbildningen hållits runtom i Europa, på förutbestämda datum, men nu har BRE lanserat en onlineutbildning som ger fullständig assessorsbehörighet.

För att gå den nya utbildningen behöver du bara besöka bre.ac och köpa tillgång till utbildningen.

Efter köp och registrering får du tillgång till utbildningsmaterial och tentamenstillfälle i nio månader. Efter godkänd tentamen och utfärdad licens kan du gå utbildningen BREEAM-SE Assessor hos Sweden Green Building Council.

Viktig information för registrering av Bespoke-projekt mot BREEAM-SE 2013

Viktig information för registrering av Bespoke-projekt mot BREEAM-SE 2013

För er som önskar registrera Bespoke-projekt med skräddarsydda kriterier från BREEAM-SE 2013 är det hög tid att sammanställa och skicka in Bespoke-ansökan till SGBC. Sista datum för registrering av projekt (inkl. Bespoke-projekt) mot BREEAM-SE 2013 är nämligen 16 december 2017 och Bespoke-projekt kan som bekant inte registreras i BGO innan anbud för utveckling av Bespoke-kriterier har signerats.

För att säkerställa att SGBC hinner ta fram ett anbud för utveckling av Bespoke-kriterier i god tid innan registrering stänger krävs att assessorn inkommer med Bespoke-ansökan (inklusive planritningar och rumsbeskrivningar) senast 21 november.

Förutsatt att all nödvändig information har tillhandahållits återkopplar SGBC med anbud senast 7 arbetsdagar efter att Bespoke-ansökan inkommit. Skickar man in sin Bespoke-ansökan 21 november återkopplar SGBC således med anbud senast 1 december. Projektet har då två veckor på sig att signera avtalet och registrera projektet i BGO innan registreringen stänger.

Läs mer om rutinen för Bespoke-ansökan på SGBC:s hemsida: https://www.sgbc.se/breeam-se-bespoke.
Ansökningsblankett tillhandahålls av SGBC vid förfrågan.

Viktiga datum

21 nov:  Sista dag att skicka ansökningsformulär, inkl. planritningar och rumsbeskrivningar, till SGBC
1 dec: Sista dag för SGBC att återkoppla med anbud för utveckling av Bespoke-kriterier
16 dec: Sista dag att registrera projekt (inkl. Bespoke-projekt) mot BREEAM-SE 2013

Vänligen kontakta  om ni har frågor kring detta. 

Sista registreringsdatum för BREEAM-SE 2013

Ni som vill registrera projekt (inkl. Bespoke-projekt) mot BREEAM-SE 2013 måste göra detta senast 16 december 2017. Därefter blir den nya manualen, BREEAM-SE 2017, obligatorisk för nya registreringar. Vänligen kontakta om ni har frågor kring detta.

Verktyget för Mat 5 uppdaterat

Verktyget för Mat 5 har nu uppdaterats. Du finner det uppdaterade verktyget på SGBC:s SharePoint-sida för assessorer och AP..

Verktyget för Mat 6 uppdaterat

Nu har även verktyget för Mat 6 uppdaterats. Du finner det uppdaterade verktyget på SGBC:s SharePoint-sida för assessorer och AP.