BREEAM-aktuellt

Här hittar du aktuell information - och äldre uppdateringar - om vad som pågår i BREEAM-SE. Följ nyhetsflödet genom RSS genom att lägga till följande flöde i din RSS-läsare: https://www.sgbc.se/om-breeam-se?format=feed&type=rss


Bevismall för Mat 01 uppdaterad

2018-08-06

En uppdaterad version av bevismallen för Mat 01 (BREEAM_Mat-01EvidenceTemplate_BuildingLCAToolDeclaration_v3.0), BREEAM-SE 2017, har publicerats på SharePoint-sidan för assessorer och AP. 

Uppdaterade versioner (v7.0) av förbedömnings- och bedömningsverktygen har publicerats

Uppdaterade versioner (v7.0) av förbedömnings- och bedömningsverktygen har nu publicerats på SharePoint-sidan för assessorer och AP. Notera att verktygen har anpassats för manualversion 1.1 och att de senaste versionerna av verktygen måste användas för bedömning i BREEAM-SE 2017, oavsett om projektet registrerats mot 1.0.

Information om arbetet med uppdatering av BREEAM In-Use

BREEAM In-Use är BRE:s system för certifiering av befintliga byggnader. För närvarande pågår ett arbete med att uppdatera manualen, och BRE håller därför regelbundna möten för att fånga in feedback och synpunkter. Den 12 juni var BRE i Sverige och såväl svenska som internationella användare var inbjudna. I samband med detta höll Sweden Green Building Council och BRE ett frukostseminarium hos Humlegården den 13 juni, med syfte att informera om systemet och utvecklingen. Om du har synpunkter på innehållet i BREEAM In-Use, ta gärna kontakt med oss på SGBC på , eller direkt med BRE.
 
BREEAM In-Use har tidigare varit avsett endast för kommersiella byggnader, men nu avses även bostäder ingå. BRE har därför efterfrågat ett pilotprojekt i Sverige som kan testa hur väl kriterierna är anpassade. Om ni har ett projekt som önskar att utvärdera kriterierna för bostäder, och vara ett pilotprojekt för BREEAM In-Use, kontakta SGBC på .

GN10 och Mat01-verktyget har uppdaterats

2018-07-03

Följande uppdateringar/rättningar har publicerats i mappen 'BREEAM-SE 2017' på SharePoint:

  • En uppdaterad version av GN10 
  • En rättad version (v5.0) av Mat01-verktyget 
  • Ännu ett exempel på ansökan om godkännande av LCA-verktyg

Accredited Professional har bytt namn till Advisory Professional

2018-06-25

I samband med lanseringen av BREEAM-SE 2017 1.1 bytte rollen Accredited Professional namn till Advisory Professional (AP). Detta för att förtydliga att en AP har en rådgivande funktion i BREEAM-projekt. Namnbytet gäller för såväl BREEAM-SE 2017 som BREEAM-SE 2013 (se 'Tolkningar och förtydliganden för BREEAM-SE 2013'). I och med namnbytet har även villkoren för AP uppdaterats, dessa hittar du här.

Nya tolkningar och förtydliganden

2018-06-25

BREEAM-SE 2013
Nya tolkningar och förtydliganden (Compliance Notes) för BREEAM-SE 2013 finns nu under 'Allmänna förtydliganden', Man 2, Man 3, Hea 9, Ene 5 (rättning av tidigare CN), Tra 3, Mat 1, Mat 8, Pol 1 (tillägg tidigare CN) och Pol 2 (tillägg tidigare CN).

BREEAM-SE 2017
Nya tolkningar och förtydliganden (Compliance Notes) för BREEAM-SE 2017 finns nu under 'Allmänna förtydliganden', Tra 03a, Tra 03b och Mat 07.

Ny version av manualen för BREEAM-SE 2017 har släppts

BREEAM-SE 2017 släpptes i oktober förra året och sedan dess har vi fått in synpunkter på tryckfel och en del felaktigheter i den första versionen. Därför har vi tagit fram en uppdaterad version av manualen, BREEAM-SE 2017 1.1. Denna version har nu godkänts av BRE och ersätter den tidigare gällande versionen 1.0 från och med idag. Samtliga projekt som arbetar enligt BREEAM-SE 2017 måste använda version 1.1, då den nya versionen innehåller rättelser, även om projektet registrerats i version 1.0.

Manualen släpps i en engelsk version, som är den gällande för certifiering. En svensk översättning tillhandahålls också.

Här kan du ladda ner den nya manualversionen.

Läs mer...

Första registreringen i BREEAM-SE 2017 inkommen

- PRESSMEDDELANDE - 

Nu har Sweden Green Building Council tagit emot den första registreringen för certifiering enligt BREEAM-SE 2017. Det är IKANO Bostad som planerar att bygga ett kringbyggt flerbostadshus i 5-8 våningar med totalt 158 lägenheter. Kvarteret Parken byggs i hjärtat av Västra Hamnen, intill Turning Torso och kvarteret ingår i ett större område som kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM.

Läs mer...

Rättad version av Mat 03-verktyget publicerat

2018-05-29

En rättad version (v2.0) av Mat 03-verktyget för BREEAM-SE 2017 har nu publicerats i mappen 'BREEAM-SE 2017' på SharePoint.

Frukostseminarium om BREEAM-SE för bostäder - nu i Göteborg!

Varmt välkommen på frukostseminarium i Göteborg där vi berättar om nyheterna i manualen BREEAM-SE 2017, med fokus på bostadsbyggande!

Datum: Den 26 juni 2018
Tid: Kl. 07.30 - 09.00
Plats: Institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, rum SB-393 (plan 3), Sven Hultins gata 6, Göteborg
Anmälan: Via denna länk (senast den 19 juni)

Läs mer...

Välkommen på frukostseminarium om BREEAM In-Use i Sverige!

Med BREEAM byggs och utvecklas miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara byggnader. Det är ett världsledande certifieringssystem och användandet i Sverige ökar snabbt. Hur ser den svenska marknaden ut och hur kan fastighetsägare och konsulter använda BREEAM In-Use - BREEAM för befintlig bebyggelse? Välkommen på frukostseminarium och hör Sweden Green Building Council, BRE Global, Humlegården Fastigheter och Piacon berätta mer! 

ANMÄLAN BREEAM IN-USE FRUKOSTSEMINARIUM

Datum: Den 13 juni
Tid: Kl. 10.00 - 12.00
Plats: Humlegården Fastigheter, Engelbrektsplan 1, Stockholm
Observera att seminariet hålls på engelska. Sista dag för anmälan är den 7 juni.

Läs mer...

Presentationsmaterialet från nätverksträffen i Malmö finns nu på SharePoint

2018-05-14

Presentationsmaterialet från nätverksträffen i Malmö 2018-05-04 har nu laddats upp i mappen ”Nätverksträffar för assessorer och AP” på SharePoint-sidan för assessorer och AP. 

Vi vill påminna att det är obligatoriskt för licensierade AP att ta del av den information som delges på SGBC:s nätverksträffar för assessorer och AP. De AP som inte närvarade vid nätverksträffen behöver således tillgodogöra sig innehållet genom att gå igenom det publicerade materialet. 

Rättade verktyg publicerade på SharePoint

2018-05-03

Rättade versioner (v.6.0) av förbedömnings- och bedömningsverktyget för BREEAM-SE 2017 har nu publicerats i mappen 'BREEAM-SE 2017' på SharePoint.

GN06 och GN22 uppdaterade

2018-04-09

Uppdaterade versioner av GN06 (v2.0) och GN22 (v2.3) har nu publicerats i mappen 'BREEAM-SE 2017' på SharePoint.

GN18 uppdaterad

2018-03-05

En uppdaterad version (v. 3.1) av Guidance Note GN18 (BREEAM Recognised Responsible Sourcing Certification Schemes and BREEAM Scheme Applicability) har nu publicerats i mappen 'BREEAM-SE 2017' på SharePoint.

Rättade verktyg publicerade på SharePoint

2018-02-23

Rättade versioner (v. 4.0) av förbedömnings- och bedömningsverktyget för har nu publicerats i mappen BREEAM-SE 2017 på SharePoint.

BRE:s BREEAM Awards 2018

Roligt att se att Sverige finns representerat på årets BREEAM Awards i London! Torsplan 2 är nominerat för sitt Post Construction-certifikat medan SPP Fastigheter har nominerats i kategorin ansvarsfulla investeringar. 

Registrera ditt projekt nu och få 2 extra frågor

De 5 första registreringarna i BREEAM-SE 2017 kommer få 7 tekniska frågor istället för 5. Detta eftersom det troligtvis kommer uppstå ett större antal frågor i de första projekten. Passa på att registrera ditt projekt nu! 

Nu släpps BREEAM-SE 2017 på svenska

Den svenska översättningen av BREEAM-SE 2017 har nu publicerats! Manualen finns att ladda hem på SGBC:s hemsida under "Dokument för BREEAM-SE 2017”.

Den svenska översättningen är baserad på den engelskspråkiga versionen som släpptes i oktober, och översättningen är till för att underlätta certifieringsarbetet. Vid avvikelser mellan den engelskspråkiga versionen och den svenska översättningen är det den engelskspråkiga versionen som gäller.

Vi har fått in ett antal synpunkter på småfel och tryckfel i den engelska versionen. Då den engelska och svenska manualen måste överensstämma har dessa fel inte kunnat åtgärdas i översättningen. Däremot kommer upptäckta fel åtgärdas i en uppdatering som kommer att publiceras efter årsskiftet.

Nya tolkningar och förtydliganden

Nya tolkningar och förtydliganden (Compliance Notes) finns nu under allmänna förtydliganden, Man 3, Hea 15, Ene 2, Ene 3, Ene 5 (befintlig har korrigerats), Tra 2, Wst 1, Le 4 och Pol 5.

BRE lanserar onlineutbildning för International Assessor

Vill du bli assessor i BREEAM-SE? Det första steget är att bli assessor för BREEAM International. Tidigare har utbildningen hållits runtom i Europa, på förutbestämda datum, men nu har BRE lanserat en onlineutbildning som ger fullständig assessorsbehörighet.

För att gå den nya utbildningen behöver du bara besöka bre.ac och köpa tillgång till utbildningen.

Efter köp och registrering får du tillgång till utbildningsmaterial och tentamenstillfälle i nio månader. Efter godkänd tentamen och utfärdad licens kan du gå utbildningen BREEAM-SE Assessor hos Sweden Green Building Council.

Viktig information för registrering av Bespoke-projekt mot BREEAM-SE 2013

Viktig information för registrering av Bespoke-projekt mot BREEAM-SE 2013

För er som önskar registrera Bespoke-projekt med skräddarsydda kriterier från BREEAM-SE 2013 är det hög tid att sammanställa och skicka in Bespoke-ansökan till SGBC. Sista datum för registrering av projekt (inkl. Bespoke-projekt) mot BREEAM-SE 2013 är nämligen 16 december 2017 och Bespoke-projekt kan som bekant inte registreras i BGO innan anbud för utveckling av Bespoke-kriterier har signerats.

För att säkerställa att SGBC hinner ta fram ett anbud för utveckling av Bespoke-kriterier i god tid innan registrering stänger krävs att assessorn inkommer med Bespoke-ansökan (inklusive planritningar och rumsbeskrivningar) senast 21 november.

Förutsatt att all nödvändig information har tillhandahållits återkopplar SGBC med anbud senast 7 arbetsdagar efter att Bespoke-ansökan inkommit. Skickar man in sin Bespoke-ansökan 21 november återkopplar SGBC således med anbud senast 1 december. Projektet har då två veckor på sig att signera avtalet och registrera projektet i BGO innan registreringen stänger.

Läs mer om rutinen för Bespoke-ansökan på SGBC:s hemsida: https://www.sgbc.se/breeam-se-bespoke.
Ansökningsblankett tillhandahålls av SGBC vid förfrågan.

Viktiga datum

21 nov:  Sista dag att skicka ansökningsformulär, inkl. planritningar och rumsbeskrivningar, till SGBC
1 dec: Sista dag för SGBC att återkoppla med anbud för utveckling av Bespoke-kriterier
16 dec: Sista dag att registrera projekt (inkl. Bespoke-projekt) mot BREEAM-SE 2013

Vänligen kontakta  om ni har frågor kring detta. 

Sista registreringsdatum för BREEAM-SE 2013

Ni som vill registrera projekt (inkl. Bespoke-projekt) mot BREEAM-SE 2013 måste göra detta senast 16 december 2017. Därefter blir den nya manualen, BREEAM-SE 2017, obligatorisk för nya registreringar. Vänligen kontakta om ni har frågor kring detta.

Assessment Tool har reviderats

En reviderad version av Assessment Tool finns nu tillgänglig på SGBC:s SharePoint-sida för assessorer och AP.

Verktyget för Mat 6 uppdaterat

Nu har även verktyget för Mat 6 uppdaterats. Du finner det uppdaterade verktyget på SGBC:s SharePoint-sida för assessorer och AP.

Verktyget för Mat 5 uppdaterat

Verktyget för Mat 5 har nu uppdaterats. Du finner det uppdaterade verktyget på SGBC:s SharePoint-sida för assessorer och AP..