Frukostseminarium om BREEAM-SE för bostäder - nu i Göteborg!

Varmt välkommen på frukostseminarium i Göteborg där vi berättar om nyheterna i manualen BREEAM-SE 2017, med fokus på bostadsbyggande!

Datum: Den 26 juni 2018
Tid: Kl. 07.30 - 09.00
Plats: Institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, rum SB-393 (plan 3), Sven Hultins gata 6, Göteborg
Anmälan: Via denna länk (senast den 19 juni)

I oktober lanserades BREEAM-SE 2017, en uppdaterad manual med flera spännande nyheter. Det är nu möjligt att certifiera fler byggnadstyper, däribland bostäder. Detta kan vara en fördel inte minst i stadsutvecklingsprojekt med blandad bebyggelse, där BREEAM är ett naturligt val för kommersiella byggnader.

Program 

07.30-8.00 Frukost och mingel
08.00-8.25 Sabina Jonestrand, chef BREEAM, berättar om manualuppdateringsarbetet samt några av de nyheter som finns i den nya manualen.
08.25-8.40 Cecilia Bågenholm, WSP, berättar om möjligheter med att certifiera bostäder med BREEAM och det första registrerade projektet i BREEAM-SE 2017.
08.40-8.50 Saint-Gobain visar hur de kan bidra till certifierade byggnader
08.50–9.00 Frågestund